Intézményünk  bemutatkozása

A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvoda működését az óvodaigazgatóság koordinálja, biztosítva ezzel a Józsefváros területén élő családok óvodáskorú gyermekeinek intézményes ellátását. Összehangolt, gazdaságos működéssel biztosítjuk a 12 tagóvoda jogszerű, költséghatékony és magas színvonalú működését.
Pedagógiai Programunkban a közös értékek megfogalmazása egységet teremt pedagógiai szemléletünkben. A tagóvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat megjelenítése színesebbé, változatosabbá teszi intézményünk egészét.
Feladatunk, hogy a gyermekek életkorának megfelelően mintegy szociális anyaölben, érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörben történjen minden egyes gyermek sajátos fejlődésének megtámogatása, sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése.
 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi ÖnkormányzatNapraforgó Egyesített Óvoda (NEÓ)

OM azonosító:

034388