A Napraforgó  Egyesített  Óvoda  
bemutatkozása

A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvoda működését az óvodaigazgatóság koordinálja, biztosítva ezzel a Józsefváros területén élő családok óvodáskorú gyermekeinek intézményes ellátását. 
Mind a 12 tagóvoda az  Óvodai nevelés országos alapprogramjára épített Pedagógiai Program szerint dolgozik, kiemelve azokat a sajátos célokat és feladatokat, melyekre az adott tagintézményben nagyobb hangsúlyt fektetnek. A közös értékek megfogalmazása egységet teremt pedagógiai szemléletünkben. A tagóvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat megjelenítése színesebbé, változatosabbá teszi intézményünk egészét.
Feladatunk, hogy a gyermekek életkorának megfelelően mintegy szociális anyaölben, érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörben történjen minden egyes gyermek sajátos fejlődésének megtámogatása, sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése.
 
katicc

Kedves Szülők!

Tagóvodáink Online fórumot szerveznek a leendő óvodás gyerekek szüleinek részére. Az online eseményen a beiratkozásról, óvodakezdéssel kapcsolatos tudnivalókról szeretnénk tájékoztatást nyújtani, illetve lehetőséget teremteni arra, hogy feltegyék a kérdéseiket, és megfogalmazzák gondolataikat ezzel kapcsolatban.
Jelen lesznek: Tagóvoda-vezető, Óvodapedagógus, Szülő.
Aki szeretne a beszélgetésbe bekapcsolódni, legyen szíves emailben kérni a tagóvoda vezetőjétől a linket legalább egy órával a kezdés előtt.
Tagóvodák időpontjai:
Napraforgó Tagóvoda 04.14. 13 óra tolnaiovoda08@gmail.com
Gyerek-Virág Tagóvoda 04.14. 14 óra gyerekvirag@gmail.com
TÁ-TI-KA Tagóvoda 04.14. 14 óra ovoda.tatika@gmail.com
Hétszínvirág Tagóvoda 04.15. 13 óra hetszinviragovi08@gmail.com
Csodasziget Tagóvoda 04.15. 16 óra csodasziget8@gmail.com
Mesepalota Tagóvoda 04.16. 13 óra meseovi08@gmail.com
Várunk Rád Tagóvoda 04.19. 17 óra csobiovi@gmail.com
Virágkoszorú Tagóvoda 04. 20. 16 óra vkoszoru08@gmail.com
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi ÖnkormányzatNapraforgó Egyesített Óvoda (NEÓ)

OM azonosító:

034388