Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvoda


 Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Szeretettel köszöntjük a Mesepalota Tagóvoda felületén!


Mottónk:
Akkor lesz boldog a gyermek, ha szereted és ebbe beletartozik,
 hogy azt is szereted benne, amiben más, mint te.”
(Mérő László)

Legyen nyitott, de ha zárkózott, akkor igyekszünk megnyitni.
Legyen eleven, de ha csöndes, akkor igyekszünk bátorítani.
Legyen magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, segítünk önbizalmat ébreszteni benne.
Legyen kedves, de ha morcos, akkor kedvességgel közeledünk hozzá.
Legyen barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani.
Legyen szorgalmas, de ha lusta igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt.
Legyen okos, de ha nem annyira az, keresünk benne más értéket.
Legyen tisztelettudó, de csak akkor, ha meg is érdemeljük.
Legyen szófogadó, de csak akkor, ha értelmes dolgokban kell szót fogadnia.
Legyen kitartó, de ne legyen önfejű.
Legyen ambiciózus, de ne legyen törtető
Legyen együttműködő, de ne legyen konformista.

Bemutatkozás
 
A Mesepalota Tagóvoda a Napraforgó Egyesített Óvoda tagóvodája.
Józsefváros történelmi nevezetességű épületei között, a Palotanegyedben található, a Blaha Lujza tértől pár percre, a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával közös épületben.

128 gyermeknek tudunk ellátást biztosítani 5 gyermekcsoportban, melyek környezeti blokkjainkhoz illeszkedően dekoráltak, és a témafeldolgozásoknak megfelelően változnak év közben. Minden csoportszobához külön foglalkoztató és mosdó tartozik, tornaszobával, fejlesztő helyiségekkel.

Szabványoknak megfeleltetett, jól felszerelt 2 udvar, és 150 m2-es fedett terasz biztosítja levegőzésünk és mozgásunk szabadtéri feltételeit.
Azoknak a gyerekeknek ajánljuk óvodánkat, akik szüleik nélkül sem idegenkednek a tömegközlekedéstől, az épületen kívüli programoktól, és a nevelési évenként szervezett, életkorokhoz igazított csoportba osztástól.
 
Pedagógiai Alapelveink
 
Nevelő munkánk alapelve a komplex személyiség-fejlesztés, amelyben a központi szerepe van a művészeti és környezeti nevelésnek. Mindennapjaink meghatározója a környezet tevékeny megismerése, külső helyszíneken. A témákat havi projektben dolgozzuk hetekre bontva más-más tematika köré felépítve. Ez a módszer a szocializációs kapcsolatokra gyakorolt kiemelten pozitív hatásokon kívül lehetőséget ad az egyéni felzárkóztató és tehetséggondozó nevelőmunkára, a gyermekek kommunikációs, anyanyelvi kultúrájának fejlesztésére is.
Zöld óvodaként nagy hangsúlyt fektetünk a környezetbarát szemléletmód mindennapi alkalmazására, a fenntartható fejlődés alapelveinek figyelembe vételével. Hisszük hogy a mozgás, és a szellemi fejlődés szoros kölcsönhatásban áll, ezért kiemelten biztosítjuk a változatos mozgás lehetőségeit a gyermekek igényeinek megfelelően. Mindennapi gyakorlatunk volt a vírushelyzet kialakulásáig a gyermekek délelőtti úszás-, és korcsolya foglalkozásokon való részvételének biztosítása a napi csoportéletbe beépítve. Ezeken kívül – különös tekintettel a nagycsoportos korosztályra – rendkívül sok, külső helyszínen zajló mozgásos programon vettünk részt– madármegfigyelések, terménygyűjtések, almaszüret.
Programunk lényege a tevékenységen alapuló tapasztalatszerzés, ami azt jelenti, hogy a Mesepalota Tagóvodába járó gyermekek már a kiscsoport második félévében az óvoda épületén kívül tehetnek szert azokra az ismeretekre, amelyeknek a feldolgozása a projektek részeként valósul meg, vagyis a gyermek ismeretszerzése az általa közvetlenül megszerzett tapasztalatokon alapul.  Ezek az élmények, ismeretek sokkal mélyebben beépülnek a gyermek tudásába.
 
Együtt a családokkal
 
Arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekek egészséges jövőjéért a családokkal tegyünk együtt kulturáltan, konfliktusmentesen, környezettudatosan. Sok nevetéssel, relaxációval, mozgással, egészséges étrenddel, pozitív gondolkodással, örömteli tevékenységekkel, friss zöldség- és gyümölcsevéssel, ének-zenével, pihenéssel, sok-sok játékkal. Az egymással való kommunikálás során szépen szólunk egymáshoz, őszinte, tiszta igaz szavakat használunk és ezeket a gondolatokat közvetítjük a gyermekek felé. 
Mindennek megadjuk az idejét, adunk rá elegendő időt. Értéknek tekintjük az ünnepnapokat, ami segít jól megélni nekünk a gyermekekkel, családokkal együtt a hétköznapokat is.
A környezet, a körülöttünk lévő emberek, állatok, növények tiszteletére neveljük a gyerekeket. Szociálisan érzékeny gyermekeket nevelünk, és ebben kiemelkedően fontos, hogy figyelmünk a rászorulók segítésére is irányuljon.
 
Tehetséggondozás
 
2018/19-es nevelési évtől tagóvodánk regisztrált tehetségpont. Tehetséggondozásunk keretében logikai, mozgásos, zenei, anyanyelvi, vizuális műhelyeinkben foglalkozunk a tehetségígéret gyermekekkel. Ezeken belül biztosítunk Okoskocka, Sakkjátszótér, Így tedd rá, Sportmanó foglalkozásokat. Művészeti műhelyünkben agyagozunk a gyermekekkel, melynek élményét a helyben található égetőkemencénk teszi teljessé. Anyanyelvi műhelyünkben mesedramatizálás, kommunikációs készségek fejlesztése kap hangsúlyos szerepet.
 
Zöld Óvoda
 
2016 tavaszától Zöld Óvodaként működünk. Mindennapjainkat ennek szellemében éljük. Kiemelt feladataink a környezettudatos életmód magatartásformáinak alakítása gyermekek, szülők körében, valamint az egészséges életre való nevelés.
Célunk a környezettudatos magatartás megerősítése mellett tapasztalati úton történő ismeret, élményszerzés biztosítása a gyermekeknek. A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedési formák alakítása. Ennek érdekében kiemelt figyelmet kap az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés helyi megvalósítása, a takarékosság és a természetvédelem. Természetesen mindezt az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve, sok-sok tevékenység és játék közben valósítjuk meg.
A Zöld Óvodához kapcsolódó programtervünk:
Komposztálás Világnapja
Medvenap
Vizes élőhelyek napja
Újra papír napja
Víz Világnapja
Egy gyerek, egy palánta
Föld Napja
Madarak, fák Világnapja
Környezetvédelmi Világnap

Óvodánkban ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:
logopédus
fejlesztő pedagógus
pszichológus
gyógypedagógus
hittan
úszás

Fizetős szolgáltatások:
korcsolya (Városligeti Műjégpálya)
ovifoci
zenés torna
kosárovi
angol