Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák Mesepalota Tagóvodája


 Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Szeretettel köszöntjük a Mesepalota Tagóvoda felületén!


Mottónk:
Akkor lesz boldog a gyermek, ha szereted és ebbe beletartozik,
 hogy azt is szereted benne, amiben más, mint te.”
(Mérő László)

Legyen nyitott, de ha zárkózott, akkor igyekszünk megnyitni.
Legyen eleven, de ha csöndes, akkor igyekszünk bátorítani.
Legyen magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, segítünk önbizalmat ébreszteni benne.
Legyen kedves, de ha morcos, akkor kedvességgel közeledünk hozzá.
Legyen barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani.
Legyen szorgalmas, de ha kevésbé az, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tevékenységek iránt.

Bemutatkozás
 
A Mesepalota Tagóvoda a Józsefvárosi Óvodák egyik Tagóvodája, mely a Palotanegyedben található, a Blaha Lujza tértől pár percre, a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával közös épületben.

126 gyermeknek tudunk ellátást biztosítani, életkoruk szerint 5 gyermekcsoportban, melyek környezeti blokkjainkhoz illeszkedően dekoráltak, és a témafeldolgozásoknak megfelelően változnak év közben. Minden csoportszobához külön foglalkoztató és mosdó tartozik, tornaszobával, fejlesztő helyiségekkel.
Szabványoknak megfeleltetett, jól felszerelt 2 udvar, és 150 m2-es fedett terasz biztosítja levegőzésünk és mozgásunk szabadtéri feltételeit.
Azoknak a gyerekeknek ajánljuk óvodánkat, akik szüleik nélkül sem idegenkednek a tömegközlekedéstől, az épületen kívüli programoktól, és a nevelési évenként szervezett, életkorokhoz igazított csoportba osztástól.
 
Pedagógiai Alapelveink
 
Nevelő munkánk alapelve a komplex személyiség-fejlesztés, amelyben a központi szerepe van a művészeti és környezeti nevelésnek. Mindennapjaink meghatározója a környezet tevékeny megismerése, külső helyszíneken. A témákat havi projektben dolgozzuk hetekre bontva más-más tematika köré felépítve. Ez a módszer a szocializációs kapcsolatokra gyakorolt kiemelten pozitív hatásokon kívül lehetőséget ad az egyéni felzárkóztató és tehetséggondozó nevelőmunkára, a gyermekek kommunikációs, anyanyelvi kultúrájának fejlesztésére is.
Zöld óvodaként nagy hangsúlyt fektetünk a környezetbarát szemléletmód mindennapi alkalmazására, a fenntartható fejlődés alapelveinek figyelembe vételével. Hisszük hogy a mozgás, és a szellemi fejlődés szoros kölcsönhatásban áll, ezért kiemelten biztosítjuk a változatos mozgás lehetőségeit a gyermekek igényeinek megfelelően. Mindennapi gyakorlatunk volt a vírushelyzet kialakulásáig a gyermekek délelőtti úszás-, és korcsolya foglalkozásokon való részvételének biztosítása a napi csoportéletbe beépítve. Ezeken kívül – különös tekintettel a nagycsoportos korosztályra –sok, külső helyszínen zajló mozgásos programon vettünk részt.
Programunk lényege a tevékenységen alapuló tapasztalatszerzés, ami azt jelenti, hogy a Mesepalota Tagóvodába járó gyermekek már a kiscsoport második félévében az óvoda épületén kívül tehetnek szert azokra az ismeretekre, amelyeknek a feldolgozása a projektek részeként valósul meg, vagyis a gyermek ismeretszerzése az általa közvetlenül megszerzett tapasztalatokon alapul.  Ezek az élmények, ismeretek sokkal mélyebben beépülnek a gyermek tudásába.
A pozitív fegyelmezés, és a bátorító nevelés módszereivel és eszköztárával segítjük óvodásainkat a szocializáció folyamatában. Ezáltal nevelésünkben egyszerre érvényesül a kedvesség és határozottság. Segítjük a gyerekeket abban, hogy fontosnak érezzék magukat, ösztönözzük őket, hogy felfedezzék mire képesek, és helyzethez igazítottan használni tudják az életviteli, és szociális készségeiket, problémamegoldó gondolkodásukat.
Ennek köszönhetően nyílt, érdeklődő, kreatívan együttműködő, szabályokhoz alkalmazkodó gyermekeket nevelünk, akik kedvesek, segítőkészek, figyelmesek társaikkal. Akik nem passzív elfogadói, hanem aktív alkotói a környezetüknek.
 
Alkalmazotti közösségünk
 
A csapatmunkában hiszünk. Óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, tagóvoda vezető, pedagógiai asszisztens, dajka néni, és külső segítő szakemberek, szoros együttműkődésben végzi a gyermekek egyéni szükségleteire épített  nevelő munkát. A gyermekeket jól ismerő, és fenntartások nélkül elfogadó, és szerető , szakmailag jól felkészült szakemberek. Módszertani ismeretüket folyamatos  továbbképzések széles tárházával biztosítjuk, ezáltal azt  a szakmai frissességet, mely felelős munkavégzésünk alapja.
A Mesepalota Tagóvodában magas szintű szakmai munka folyik a megújult nevelői közösségben, ahol a tapasztalatcsere, a tudás átadása, egymás munkájának figyelemmel kísérése példamutatóan történik. Így tagóvodánkban az óvodapedagógusok a csoportjaikba egyéni tudásukat, szemléletüket beviszik, ott hasznosítják, az intézmény egészére pedig ezt a sokszínűséget ötvözve az egységes szemlélet a jellemző, mely a harmonikus működés, a nyugodt, támogató, vidám légkör alapja. A hozzánk érkező, bennünket választó szülők, akik még nem ismerik szakmai munkánkat, csak nyílt napjainkon kaphattak ízelítőt egy-egy napunkból, ezt a harmóniát, ezt a tapinthatóan kellemes, mosolygós, dalos, sokat mozgós jó érzést említik indokként, mikor gyermekeiket ránk bízzák. Minden csoportunk  használja az Okoskocka és a Mozgáskotta fejlesztő eszközöket.
 
Együtt a családokkal
 
Arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekek egészséges jövőjéért a családokkal tegyünk együtt kulturáltan, konfliktusmentesen, környezettudatosan. Sok nevetéssel, relaxációval, mozgással, egészséges étrenddel, pozitív gondolkodással, örömteli tevékenységekkel, friss zöldség- és gyümölcsevéssel, ének-zenével, pihenéssel, sok-sok játékkal. 
A környezet, a körülöttünk lévő emberek, állatok, növények tiszteletére neveljük a gyerekeket. Szociálisan érzékeny gyermekeket nevelünk, és ebben kiemelkedően fontos, hogy figyelmünk a rászorulók segítésére is irányuljon.
 
Tehetséggondozás
 
2020/21-es nevelési évtől intézményünk akkreditált kiváló tehetségpont. Tehetséggondozásunk keretében mozgásos, zenei, vizuális műhelyeinkben foglalkoztunk a tehetségígéret gyermekekkel. Ezeken belül biztosítottukuk az Okoskocka, Így tedd rá foglalkozásokat. Művészeti műhelyünkben agyagozunk a gyermekekkel, melynek élményét a helyben található égetőkemencénk teszi teljessé. Ezek a foglalkozások a napirendünkbe beépülve a mindennapjaink részei.
Tehetségműhelyeink:
 Kisagyagművesek, Táncoló Talpak/Így tedd rá
 
Zöld Óvoda
 
2016 tavaszától Zöld Óvodaként működünk. Mindennapjainkat ennek szellemében éljük. Kiemelt feladataink a környezettudatos életmód magatartásformáinak alakítása gyermekek, szülők körében, valamint az egészséges életre való nevelés. 
Célunk a környezettudatos magatartás megerősítése mellett tapasztalati úton történő ismeret, élményszerzés biztosítása a gyermekeknek. A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedési formák alakítása. Ennek érdekében kiemelt figyelmet kap az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés helyi megvalósítása, a takarékosság és a természetvédelem. Természetesen mindezt az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve, sok-sok tevékenység és játék közben valósítjuk meg.
A Zöld Óvodához kapcsolódó programtervünk:
Komposztálás Világnapja
Medvenap
Vizes élőhelyek napja
Újra papír napja
Víz Világnapja
Egy gyerek, egy palánta
Föld Napja
Madarak, fák Világnapja
Környezetvédelmi Világnap

Óvodánkban ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:
logopédus
fejlesztő pedagógus
pszichológus
gyógypedagógus
hittan
úszás, korcsolya (szervezés alatt)

Fizetős szolgáltatások:
ovifoci, balett, kosárovi

Tapasztalat szerző, élményalapútervezett programok:

Nagy Sportágválasztó
Deák-diák hétpróba
Országház látogató központ
Almaszüret
Állatkerti látogatás
Városliget
Füvészkert
Népmese napja/ könyvtár
Mesemúzeum
Zene Világnapja
Állatok Világnapja/állatkert,állatkereskedés,állatorvos
Színházi program
Tökfaragó délután
Márton nap
Mikulásgyár
Karácsonyi teadélután
Hóemberek Világnapja
Medveébresztő (Fővárosi Állatkert)
Közlekedési eszközök megtekintése a városban
Mentőmúzeum
Farsang
Múzeumkert
Nemzeti Lovarda
Víz Világnapja/ hidak, hídmester
Húsvét – tojáskeresés
Magyar Költészet Napja
Margitszigeti séta
Tűzoltók napja
Anyák napja
Palota nap
Nemzeti Összetartozás napja
Évzáró

                                                     Csoportjaink:

Kisvuk csoport – Letti néni, Gabi néni -

A ragyogó napos, galériás Kisvuk csoportban állandó délelőttös munkarendben Letti néni diplomás óvodapedagógusunk neveli, gondozza, szeretgeti a kicsiket, munkáját délutánonként pedagógiai asszisztensként Gabinéni és a dajka, Marika néni segítik.

A kisvuk csoport összesen 25 kisgyermeknek biztosít szeretetteljes és harmonikus környezetet, melyet Violetta néni a csoport óvodapedagógusa, illetve Gabi néni és Marika néni együttes munkája   alapoz meg. Nevelő munkánk kiemelt hangsúlyt fektet a játék és mozgás mellett a preventív és komplex fejlesztésekre, az egészséges életmód kialakítására, illetve kiemelt szerepet kap a művészeti-esztétikai-vizuális nevelés is. Sok játékos tevékenységen keresztül ismerkedünk meg a környező világ összefüggéseivel tapasztalások útján. Mindemellett fontosnak tartjuk a családokkal való szoros együttműködést.

A Kipp-Kopp csoport óvodapedagógusai Fruzsi és Anna néni. Új tagjai vagyunk az óvoda nevelőtestületében, de úgy érezzük, gyorsan belerázódtunk az óvoda ritmusába.

Anna néni 17 éve végzett az ELTE Tanító – és Óvóképző Kar – óvodapedagógus szakon. Drámapedagógiai diplomával is rendelkezik, ennek következtében a csoport életét napi szinten tarkítják drámajátékok. Dolgozott fogyatékkal élő gyermekek között illetve a Rogers Személyközpontú iskolában is.

Fruzsi néni a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar – óvodapedagógus szakon végezte tanulmányait. Sikeresen letette gyakornoki minősítési vizsgáját. Ennek a sikernek a fényében kezdheti meg óvodai pályafutásának harmadik évét.

Borika néni, a csoport dajkanénije, 15 éve erősíti a Mesepalota Óvoda kollektíváját. A gyermekek nagyon szeretik. Nyugodt, halk, tyúkanyós természetével hamar a gyermekek szívébe lopja magát.

Csoportunkba 22 gyermek jár, többségében ismétlő nagycsoportosok. Napjainkat átszövi a humor, az önfeledt légkör és a családias hangulat. Szeretünk énekelni, különböző hangszereket használni, körjátékokat játszani, rajzolni, festeni, barkácsolni.

Nálunk mindennapos a verselés, mesélés, mondókázás és az anyanyelvi játékok. Néphagyományaink megismertetésére is nagy gondot fektetünk. Fontos számunkra a környezetvédelem. A hulladékot óvodánkban szelektíven gyűjtjük, és tevékenységeink során újrahasznosítjuk őket.

Nagy figyelmet szentelünk arra, hogy a gyermekek tapasztalati úton ismerhetik meg az őket körülvevő világot.

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a hozzánk járó gyermekeknek fejlődjön problémamegoldó képességük, tudjanak csapatként együttműködni, fejlődjön kommunikációs készségük, tiszteljék embertársaikat, ahogyan önmagukat is.

Zsuzsi néni, főiskolai végzettsége (Budapesti Tanítóképző Főiskola- óvodapedagógus szak) és 40 év pedagógiai munkája nyomán nagy tapasztalattal rendelkezik. Zsuzsi néni vezeti tehetséggondozásból a Kis Agyagművesek Szakkört. Égetőkemencével is felszerelt műhelyünkből segítő, ösztönző útmutatásával csodás alkotások kerülnek ki a kis kezek közül. Nem csak a kis kezek, hanem a gyermekek személyisége is sokat formálódik, ezáltal felkészülve mennek iskolába. Sok szép dallamot furulyáz a gyerekeknek, ezáltal fejlődik zenei memóriájuk, irányultságuk, érdeklődésük a zene iránt. Kreativitásának, egyéni ötleteinek köszönhetően a gyermekek vizuális kifejezőkészsége is sokat fejlődik.

Mellette Gabica néni frissen végzett (ELTE Tanító-és Óvóképző Kar- óvodapedagógus szak), pályakezdő pedagógusként lendületes, innovatív szemléletével jól kiegészíti a Zsuzsi nénivel való közös pedagógiai munkát. Gabica néni egyetemi évei alatt óvoda-iskola átmenet segítése specializáción tanult, mellyel sokszínűen támogatja a gyermekek iskolakészültségét. Szívügyeként tekint a népi hagyományok őrzésére és a drámapedagógiára, melyet előszeretettel alkalmaz az óvodai nevelés során is.

Munkájukat Melinda néni segíti pedagógiai asszisztensként, és egészségügyi végzettségének köszönhetően egy cukorbeteg gyermek ellátásról is gondoskodik. Barbi néni, mint csoportos dajka, napi teendői mellett, mindenkinek segít a gyermekek gondozásában óvónéniknek, pedagógiai asszisztensnek egyaránt. Anyai ötleteinek köszönhetően a gyermekek mentálisan is nagyon szépen fejlődnek.

Programunk szellemiségének megfelelően sok külső helyszínen lévő program biztosításával gazdagítjuk havi témaköreinket. Egy-egy projekt lezárásaként mindig készítünk egy kollektív munkát a gyermekekkel, mely még inkább rögzíti ismereteiket. A Kisvakondok – ahogyan tagóvodánk minden csoportja és dolgozója – elkötelezett környezetvédő, ezért mindennapjaikba, vizuális foglalkozásaikba rendszeresen készítenek újrahasznosított anyagokból alkotásokat, kertészkednek, csíráztatnak, kísérleteznek.

Elhivatottságunkból adódóan fontos feladatunknak tartjuk a hozzánk járó gyermekek jövőképének megalapozását, hogy természetet szerető, Földünk szépségeit, kincseit megbecsülő emberekké váljanak.

Enikő néni nem csak óvodapedagógusi végzettségét, hanem differenciáló pedagógus tanulmányai során szerzett ismereteit is beépíti a legnagyobbak a mindennapi életébe; munkáját pedagógiai asszisztensként Reni néni és dajkaként Judit néni segíti. A csoport mindennapjaiban szintén nagy hangsúlyt kapnak a Mozgáskotta és az Így tedd rá elemei. Enikő néni szép énekhangja naponta többször tölti be a csoport tereit, és ez elvarázsolja nagycsoportosait. A dalos játékok, népijátékok, néphagyományok mellett - melyek fejlesztik a gyerekek szókincsét, memóriáját, kommunikációját - nagyon szeretnek kreatívkodni, együtt átélni az alkotás örömét. Életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően gyakorolják a különböző anyagok és a különböző technikák alkalmazását: kézimunka (varrás), színezés és barkácsolás, festés és sok más egyéb. A  csoportszoba tágassága lehetővé teszi, hogy a Mozgáskotta eszközzel is színesedjenek a délelőtti és délutáni időszakok is. Nagyon szeretik az idejáró gyerekek az dalos játékokat amit az udvaron sokszor önállóan, örömmel másik csoporttal együtt is szívesen játszanak. Ha a járványhelyzet engedi sok külső programmal teszik csodálatosabbá a gyermekek életét az óvodában.

Enikő néni sok-sok éves tapasztalattal rendelkezik, közel áll a szívéhez a komplex személyiség fejlesztése, amiben a központi szerepe van a művészeti és környezeti nevelésnek, többek között a zöld óvoda, madárbarát óvoda, környezetünk védelme, újrahasznosítás ezen felül a mesék sokszínű feldolgozása, mint például a bábozás, dramatizálás és a néphagyományok, népijátékok és néptánc.

Timi nénihez szintén közel áll a művészeti nevelés ezen felül az újszerű technikák megismertetése a gyerekekkel. Környezetünket a tevékenységen alapuló tapasztalatszerzést oldaláról közelítjük meg mert így ezek az élmények, ismeretek sokkal jobban beépülnek a gyerekek tudatába. Ezen felül Timi néni az angol nyelv alapjait is beviszi az óvodai életbe játékos, énekes formában.

A csoport életét Emese néni dajkaként segíti, aki nagyon sok éves tapasztalattal rendelkezik.

A Micimackó csoport sokszínűsége miatt fontosnak tartjuk a multi- és interkulturális nevelésen alapuló integrációt, szeretnénk biztosítani a más nemzetiséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzését, társadalmi beilleszkedésük elősegítését. Kiemelt szempontnak tartjuk a színesebbnél színesebb tevékenység szervezését, mely által tapasztalataik, ismeretek, tudásuk gazdagodik, ezen felül egyéni készségeik és képességeik optimálisan fejlődnek. Igyekszünk megfelelő feltételt teremtve, a gyerekeket jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben nevelni és ezzel megalapozni a környezettudatos magatartást.

Galéria