Józsefvárosi Óvodák Virágkoszorú Tagóvodája

                         Zuhatagi-Fésű Stella
                            Tagóvoda-vezető
A Józsefvárosi Óvodák Virágkoszorú Tagóvodája a Muzsikus cigányok parkjánál található. Csoportjaink száma: 4, melyek osztott csoportok, vagyis az azonos életkorú gyermekek kerülnek egy csoportba (1 kiscsoport, 1 középső csoport, 2 nagycsoport). A felvehető gyermeklétszám 98 fő. Az alapító okirat értelmében a mozgásfogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadjuk. 

Személyi feltételeink a törvényi előírásoknak megfelelő, valamint fejlesztő óvodapedagógussal is rendelkezünk. Nevelőtestületünk több tagja is rendelkezik szakirányú végzettséggel, pl. fejlesztő pedagógia, romológia, közoktatás vezető, mentálhigiénia, egészségtan tanár. 1 fő pszichológusi diplomával is segíti gyermekeink lelki egészségének védelmét. Igyekszünk a kerületben, valamint országos szinten is működő továbbképzésekhez, programokhoz csatlakozni. Jelenleg a Zöld Óvoda programhoz kívánunk csatlakozni.

Tárgyi feltételeink igen bőségesek. Rendelkezünk tornateremmel, sószobával, külön fejlesztő helyiségekkel. A Koszorú u. 15. sz. játszóudvar ovi-focipályája is a rendelkezésünkre áll. Csoport szobáink esztétikusak, mindenhol új függönyök, szőnyegek vannak, s a bútorok is jó minőségűek. Játékaink kielégítik a gyermekek elsődleges tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételeket. A mosdók, s az öltözők is megfelelnek az elvárásoknak. A tornaterem burkolata fel lett újítva, s a sokféle tornaeszköz biztosítja az egészségese életmóddal kapcsolatos mozgásfejlesztést.
A teraszunk, mind a négy csoport számára jó lehetőség a levegőzésre, s a szabad levegőn való tevékenykedésre. A műfű jó alap a biztonságos, balesetmentes mozgásra, valamint a napárnyékoló védelmet biztosít az UV sugárzás ellen.

Pedagógiai programunk sajátossága az egészségnevelés, ezen belül a mozgás fejlesztése.
2020-21-es nevelési évre óvodánk elnyerte a Boldog Óvoda címet.
Szolgáltatásaink: egyéni fejlesztés, logopédia, relaxáció.
Szüli támogatást igénylő szolgáltatások: ovi-foci, balett.
 
Búzavirág csoport

Az idei évben új kiscsoportos gyerekeket fogadtak. A tapasztalt óvodapedagógus nagy hangsúlyt fektet a gyermekek befogadására, az esztétikai és érzelmi nevelésre. Vizuális nevelés kiemelt szerepet kap a fejlesztésben.

Kimenő nagycsoportosainkat tapasztalt óvodapedagógusok készítik fel az iskolára, felhasználva a PEK torna mozgásfejlesztő hatásait, illetve részképességeik felzárkóztatásában fejlesztőpedagógus segít. Csoportunk lelki egészségéről Bagoly Emőke és Bagdi Bella Boldogságóra programja gondoskodik. Várjuk szeretettel leendő kiscsoportosainkat barátságos, elfogadó, meleg, esztétikus környezetben!

A nagycsoportos gyerekek fejlesztésének legfontosabb feladata az iskolai életre való felkészítés. A különböző vizuális technikák segítségével fejlesztik a gyermekek kézügyességét, kreativitásukat. A külső világ tevékeny megismerése prioritást élvez. Minél több érzékszerven keresztül hívják fel a gyermekek figyelmét a környezettudatos viselkedésre, környezetünk védelmére.

A csoportunk családias, olyan légkört teremtünk, ahol a szeretet, elfogadás, megértés jellemzi a mindennapokat. Csoportunkba azonos életkorú gyerekek járnak. Napirendünket folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontosnak tartjuk a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítását, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. Ez évtől a Boldogság Óra programban vettünk részt, melyben jobban fókuszálunk a gyerekek mentális jólétének fokozására. A dráma- és varázsjátékok, a mozgáskotta a Boldogságórákkal valamint a projekt-módszert alkalmazva játékos gyakorlatokkal, hétköznapi élethelyzetek reprodukálásával valósítjuk meg a gyerekek sokoldalú személyiség fejlesztését. Ezek a játékok segítenek a gátlások leküzdésében, egymás elfogadásában, fejleszti a gyerekek problémamegoldó képességét, szélesíti látókörét és gondolkodásmódját, óvja a gyerekek mentális egészségét, javítja a tanulási eredményüket. Sok-sok sikerélményhez jutnak a gyerekek, ezáltal növekszik önbizalmuk. Megtanulják a másikra figyelést, fejlődik empatikus képességük, kapcsolati kultúrájuk. Valljuk, hogy mindezek által a gyerekek és ő általuk a szülők is egy nagy változáson, fejlődésen mennek át.

1, Egészséges életmódra nevelés
Tagóvodánknak sajátos arculataként jelenik meg az egészségnevelés. Célunk a testi,  lelki, s szociálisan egészséges gyermekek személyiségfejlesztése. Nagy tornateremmel rendelkezünk, mely kiváló lehetőség a gyermekek mozgásfejlesztésére. Rendelkezünk ”Mozgáskotta” eszközökkel, mely a gyermekek esztétikus, összerendezett mozgásfejlesztését segíti elő. A PEK torna egy komplex mozgásfejlesztő módszer, mellyel az idegrendszer érése megtámogatható, és komplex módon hat minden érzékszervre. Fejleszti a gondolkodást, emellett tartásjavító funkciója is van. Fejlesztő pedagógusunk tudatosan tervezi e torna segítségével a gyermekek fejlesztését.

Sószobánk minden esztétikai igényt kielégít. Heti rendszerességgel minden csoport használja. Célja az egészség megőrzése, valamint a különböző felső légúti megbetegedések megelőzése. Nagycsoportos gyermekek számára gyermek relaxációt is tartunk. 

2, Boldogóra, személyiségfejlesztő foglalkozások a pozitív pszichológia eszközeivel

Mind a 4 csoportban foglalkozunk e programmal. 2020. nyarán minden óvodapedagógus elvégezte a tanfolyamot, melyről elismerő oklevelet kaptunk.

 „Egészségre és boldogságra született emberi lények vagyunk. Különleges emberi többletlehetőségünk a hit, a remény képessége és az összetartozás, egymás iránti felelősség érzete, amely a szeretetkapcsolatokban testesül meg.
 Ha a családi szocializáció nem adhat eleget ennek kifejlesztéséhez, vagy mert csüggedt lelkű szülők nem tudnak jó mintát adni az örömteli élethez, akkor ez a nevelés-növelés pedagógiai és személyiségfejlesztő feladat. Ebben rejlik a jövőbeli virágzás elérésének titka!” (prof. Dr. Bagdy Emőke)

A pedagógia területén egyre több figyelem irányult az elmúlt években a lelki egészségre. Több szakember hívta fel a figyelmet arra a holisztikus nézetre, melyben a pedagógusoknak nem csak az oktatásra, hanem a nevelésre, s nem csak a gyermekek testére, de a lelki gondozásra is nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

A tavalyi évet úgy zártuk, hogy pályázatunk a „Boldog óvoda” cím elnyerésére. Ehhez elkészítettük a pályázathoz szükséges puzzlét, valamint a nyár utolsó hetében másik két tagóvodával közösen megszerveztük, hogy valamennyi óvodapedagógusunk elvégezze a 30 órás akkreditált továbbképzést.

Küldetése:
A tudomány eszközeivel járuljon hozzá ahhoz, hogy Földünk a boldogság planétája legyen.

Célja:
A szisztematikus gyakorlatok alkalmazásával készségszintűvé tenni a pozitív orientációt. A pozitív orientáció készségszintre emelten elsajátítható, megnyitja az utat azoknak a technikáknak a megtanítására, azoknak a kompetenciáknak kiépítésére, amelyek birtokában kézbe vehetjük önmagunk pozitívra hangolását, mentális jóllétünk fokozásának lehetőségét.

Feladata:
Azt akarjuk, hogy az életükben minél több szeretet, barátság, és nemes cselekedet legyen.
Azt szeretnénk, hogy a gyermekek lelkesek legyenek a tanulásban, képesek legyenek szembeszállni a kihívásokkal.
Azt akarjuk, hogy a jövőbe vetett hittel nőjenek fel, a kalandok szeretetével, igazságérzettel, és elég bátorsággal, hogy e szerint az igazságérzet szerint cselekedjenek.
Azt szeretnénk, hogy szembetudjanak nézni az akadályokkal és hibáikkal, ami a felnőtté válással jár.
Azt szeretnénk, hogy jó szülőkké váljanak, amikor eljön az ideje.

Témái: Tíz egymásra épülő témából áll:
- Hála gyakorlása
- Optimizmus gyakorlása
- Társas kapcsolatok ápolása
- Jó cselekedetek ápolása
- Elköteleződés egy cél mellett
- Megküzdési stratégiák
- Apró örömök élvezete
- A megbocsátás gyakorlása
- Testmozgás
- Fenntartható boldogság
Előnyei:
- Fejleszti a gyermekek problémamegoldó készségét.
- Szélesíti a gyerekek látókörét és gondolkodásmódját.
- Testi, szellemi, és társas erőforrásokat épít.
- Ellensúlyozza a negatív érzelmeket.
- Óvja a gyermekek mentális egészségét.
- Csökkenti az agressziót a csoportban.
- Javulnak a gyerekek tanulási eredményei.
- Amíg tanítunk, mi magunk is fejlődünk.

Eszköztára:
Zene
Rajz
Improvizációs játékok
Fotózás
Videófilm
Más alkotó tevékenységek

3, Környezettudatos magatartásra nevelés
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata a klímaváltozás mérséklésére és hatásainak kezelésére Zöld8 néven átfogó projektet indított. A projekt megvalósításával Józsefváros Önkormányzata hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításához, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtéséhez, a társadalom klímatudatosságának eléréséhez.
Csoportszobákban zöld sarok van, ahol mindig csírázik, hajt, zöldell valamilyen növény, amikről együtt gondoskodunk. 
Szelektív kukákat (erősített kartonból) rendszeresen használjuk, játékosan erre neveljük óvodásainkat, ezzel is jó példával járva elől, hogy környezettudatos magatartást alakítsunk ki. A szülőket is igyekszünk ebbe bevonni - folyosón is elhelyezett szelektív kukákkal, hulladékból készített művekkel (újrahasznosítás), amit a családok otthon elkészíthetnek, s aztán kiállítjuk óvodánkban.
Jeles napokat, zöld ünnepeket a családok közreműködésével ünnepeljük meg.

4, Fejlesztés
Fejlesztő pedagógus szakirányú végzettséggel rendelkezik. A fejlesztés célja a gyerekek egyéni készségeihez alkalmazkodva lemaradásaik csökkentése, tehetségeik kibontakoztatása. Iskolás korra érjék el a totális érzékelő apparátust, aminek az alapja a mozgás, erre épülnek az érzékelési folyamatok, majd pedig a gondolkodás.
A felzárkóztatás mellett hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra is. Már óvodás korban megmutatkozik a fogékonyság a minket körülvevő világ ábrázolására. A szakkörben segítünk nekik ötletekkel, odafigyeléssel, hogy sikerélményhez jussanak és felszabadultan alkossanak. Heti rendszerességgel barkácsolnak, fonnak, gipszet öntenek, varrunk, változatos technikákkal dolgozunk.

Galéria