Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvoda

A Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvodája 2017. augusztus 1-től működik. Két tagóvoda, a régi Gyerekvirág és a Koszorú egyesítéséből jött létre a Muzsikus cigányok parkjánál. Igyekeztünk a két óvoda sajátosságait figyelembe venni, a jó hagyományokat megtartani.

Pedagógiai programunk sajátossága az egészségnevelés, ezen belül a mozgás fejlesztése. 
Csoportjaink száma

Négy csoportunk van, a felvehető gyermeklétszám 100 fő. Az alapító okirat értelmében a mozgásfogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadjuk. A mozgásfogyatékos gyermekek speciális fejlesztését a JEGYMI-ből gyógypedagógus szakemberek végzik.

Személyi feltételeink

A törvényi előírásoknak megfelelően, illetve fejlesztő óvodapedagógussal rendelkezik.

Tárgyi feltételeink

Igen bőségesek, hiszen a két óvoda eszközállományát birtokoljuk. Rendelkezünk tornateremmel, sószobával, külön fejlesztő helyiségekkel. A Koszorú u. 15. sz. játszóudvar ovi-focipályája is a rendelkezésünkre áll.

Szolgáltatásaink

egyéni fejlesztés

logopédia

ovi-foci

balett

angol