Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák Virágkoszorú Tagóvodája

Sztudva Mónika

Sztudva Mónika

Tagóvoda-vezető
                 
Az október a Virágkoszorú tagóvodában is a szüret időszaka. Levendula csoportunkban a kis-középsős gyerekek és a kollégák felidézték a régi idők hangulatát, a szőlő csipkedéstől a szőlő taposásig tartó folyamatot. A mustkóstolással záruló program sok élmény és tapasztalat szerzésre adott lehetőséget, nem beszélve a közösen végzett munka öröméről.
Ellátogattak hozzánk a Magyar Vöröskereszttől a Plüssök Hősei.
Játékos keretek között tanulhatták meg a Csipkebogyó és  Kamilla csoportos gyerekek, hogy apróbb balesetekkel hogyan is bánjanak el. Miként kell fertőtleníteni a sebet, és hogyan kell bekötözni. Kit szükséges értesíteni és milyen telefonszámot kell felhívatni a felnőttekkel baj esetén.
2022. október 4. az Állatok világnapja.  A Virágkoszorú tagóvodában az állatok világnapja alkalmából 3 vendégünk volt. Picur, a terápiás fekete törpe schnauzer, egy pici máltai selyem kiskutya és egy igazán türelmes cica.
Köszönjük a Szülők hozzájárulását az mai napunk élménytelivé varázsolásában. A gyerekek a közös simogatáson túl megismerkedtek az állatok külső tulajdonságaival, összehasonlíthatták kezüket a mancsokkal, volt lehetőség az együtt játszásra. A mai nap teljes mértékben az állatokról szólt, mesékkel, versekkel, állatos könyvekkel, azok nézegetésével és  beszélgetésekkel.
   Olvassák el a legújabb cikket, ami tagóvodánk Márton napi lámpás felvonulásáról és ennek előkészületeiről szól:   Cikk
A Józsefvárosi Óvodák tagóvodájaként, Józsefváros szívében található a Virágkoszorú Tagóvoda, közlekedésileg központi, jól megközelíthető helyen, a Muzsikus Cigányok Parkjánál.                                      
Négy csoportos óvoda vagyunk, melyben egy kiscsoport, egy középső csoport és két nagycsoport kapott helyet, csoportonként azonos életkorú gyermekekkel.
Óvodánk 98 főt tud fogadni, a mozgásfogyatékos, és sajátos nevelési igényű gyermekekkel együtt.
A gyermekeket minden nap szeretettel várja, hat óvodapedagógus, három pedagógiai asszisztens, négy dajka, egy kertész bácsi, valamint fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus és logopédus is segíti munkánkat.
A nevelőtestület tagjai folyamatosan képezik magukat a gyermekek továbbfejlesztése, és tehetséggondozása érdekében. Napjainkat a mozgáskotta módszerrel, írás/olvasás előkészítő mozgással, "Így tedd rá!" népi játékos mozgással, agyagozással, drámapedagógiai színjátszással, környezetvédelemmel színesítjük.
Rendelkezünk mozgásos eszközökkel teli nagy tornateremmel, fényterápiás sószobával, fejlesztő helyiségekkel és hatalmas udvarral.
Csoportszobáink berendezése esztétikusan tükrözi az adott csoport névválasztását, és a gyermekek nagy örömére játékokkal, babaszobával, babakonyhával bőségesen felszerelt.
Pedagógiai Programunk sajátos arculata az egészséges életmódra nevelés, az egészségmegőrzés, a mozgás fejlesztés és a környezettel való együttélés, melynek részeként óvodánk csatlakozik a Zöld Óvoda Programhoz.
Tagóvodaként büszkélkedhetünk a Boldog Óvoda címmel, melynek programját csoportjaink óvodapedagógusai Boldogság óra keretében alkalmaznak, amivel BOLDOGSÁGRA NEVELIK a gyermekeket.
Búzavirág csoport

Búzavirág csoport

Mi vagyunk az óvodában a legkisebbek. Világos, tágas, barátságos termünket birtokba vettük.

Mindannyian keressük a kedvenc kis helyünket a csoportban. Rendkívül fontos nekünk a szeretgetés, biztatás és a sok-sok játék, hogy biztonságos, örömteli, jókedvű napokat tölthessünk az óvodában.

Óvó nénijeink és dajka nénink sok-sok játékos  tevékenységgel, mozgással, zenével, dalos játékokkal, verssel, mesével színesítik napjainkat.

Kamilla csoportosok vagyunk

Nagy és középsős korú gyerekek járnak ebbe a csoportba. Ica néni,Kati néni és Kriszti néni vár minket minden nap. Az óvodánk nagyon szép, a csoportszobánk is tágas, világos.

Nagyon szeretünk a társainkkal játszani. Különösen a mozgás tevékenységeket kedveljük, melyre lehetőségünk van a csoportszobában, a tornateremben és az udvaron is. Mindig nagyon várjuk, hogy kimenjünk az udvarra és játszhassunk a sok jó játékkal.

Mi vagyunk a levendulás kicsik. Még csak most érkeztünk, de már sokat tudunk.

Egyedül öltözünk ,kezet mosunk, eltesszük a játékokat, egyedül eszünk. Megtanultunk figyelni és szót is fogadunk Andi néninek, Erika néninek, Mihi néninek.

Kedveljük a közös éneklést, mondókákat, gyurmázást. Örömmel jövünk óvodába, de még hamar elfáradunk.

 

Csipkebogyó

Mi vagyunk a legnagyobbak, iskolába készülünk. 

Játszani és mozogni egyaránt szeretünk. Óvó néni,dadus néni szeret minket nagyon.

Sok programot szerveznek nekünk, hogy gazdagodjon az óvodai életünk.

1, Egészséges életmódra nevelés
Tagóvodánknak sajátos arculataként jelenik meg az egészségnevelés. Célunk a testi,  lelki, s szociálisan egészséges gyermekek személyiségfejlesztése. Nagy tornateremmel rendelkezünk, mely kiváló lehetőség a gyermekek mozgásfejlesztésére. Rendelkezünk ”Mozgáskotta” eszközökkel, mely a gyermekek esztétikus, összerendezett mozgásfejlesztését segíti elő. A PEK torna egy komplex mozgásfejlesztő módszer, mellyel az idegrendszer érése megtámogatható, és komplex módon hat minden érzékszervre. Fejleszti a gondolkodást, emellett tartásjavító funkciója is van. Fejlesztő pedagógusunk tudatosan tervezi e torna segítségével a gyermekek fejlesztését.

Sószobánk minden esztétikai igényt kielégít. Heti rendszerességgel minden csoport használja. Célja az egészség megőrzése, valamint a különböző felső légúti megbetegedések megelőzése. Nagycsoportos gyermekek számára gyermek relaxációt is tartunk. 

2, Boldogóra, személyiségfejlesztő foglalkozások a pozitív pszichológia eszközeivel

Mind a 4 csoportban foglalkozunk e programmal. 2020. nyarán minden óvodapedagógus elvégezte a tanfolyamot, melyről elismerő oklevelet kaptunk.

 „Egészségre és boldogságra született emberi lények vagyunk. Különleges emberi többletlehetőségünk a hit, a remény képessége és az összetartozás, egymás iránti felelősség érzete, amely a szeretetkapcsolatokban testesül meg.
 Ha a családi szocializáció nem adhat eleget ennek kifejlesztéséhez, vagy mert csüggedt lelkű szülők nem tudnak jó mintát adni az örömteli élethez, akkor ez a nevelés-növelés pedagógiai és személyiségfejlesztő feladat. Ebben rejlik a jövőbeli virágzás elérésének titka!” (prof. Dr. Bagdy Emőke)

A pedagógia területén egyre több figyelem irányult az elmúlt években a lelki egészségre. Több szakember hívta fel a figyelmet arra a holisztikus nézetre, melyben a pedagógusoknak nem csak az oktatásra, hanem a nevelésre, s nem csak a gyermekek testére, de a lelki gondozásra is nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

A tavalyi évet úgy zártuk, hogy pályázatunk a „Boldog óvoda” cím elnyerésére. Ehhez elkészítettük a pályázathoz szükséges puzzlét, valamint a nyár utolsó hetében másik két tagóvodával közösen megszerveztük, hogy valamennyi óvodapedagógusunk elvégezze a 30 órás akkreditált továbbképzést.

Küldetése:
A tudomány eszközeivel járuljon hozzá ahhoz, hogy Földünk a boldogság planétája legyen.

Célja:
A szisztematikus gyakorlatok alkalmazásával készségszintűvé tenni a pozitív orientációt. A pozitív orientáció készségszintre emelten elsajátítható, megnyitja az utat azoknak a technikáknak a megtanítására, azoknak a kompetenciáknak kiépítésére, amelyek birtokában kézbe vehetjük önmagunk pozitívra hangolását, mentális jóllétünk fokozásának lehetőségét.

Feladata:
Azt akarjuk, hogy az életükben minél több szeretet, barátság, és nemes cselekedet legyen.
Azt szeretnénk, hogy a gyermekek lelkesek legyenek a tanulásban, képesek legyenek szembeszállni a kihívásokkal.
Azt akarjuk, hogy a jövőbe vetett hittel nőjenek fel, a kalandok szeretetével, igazságérzettel, és elég bátorsággal, hogy e szerint az igazságérzet szerint cselekedjenek.
Azt szeretnénk, hogy szembetudjanak nézni az akadályokkal és hibáikkal, ami a felnőtté válással jár.
Azt szeretnénk, hogy jó szülőkké váljanak, amikor eljön az ideje.

Témái: Tíz egymásra épülő témából áll:
- Hála gyakorlása
- Optimizmus gyakorlása
- Társas kapcsolatok ápolása
- Jó cselekedetek ápolása
- Elköteleződés egy cél mellett
- Megküzdési stratégiák
- Apró örömök élvezete
- A megbocsátás gyakorlása
- Testmozgás
- Fenntartható boldogság
Előnyei:
- Fejleszti a gyermekek problémamegoldó készségét.
- Szélesíti a gyerekek látókörét és gondolkodásmódját.
- Testi, szellemi, és társas erőforrásokat épít.
- Ellensúlyozza a negatív érzelmeket.
- Óvja a gyermekek mentális egészségét.
- Csökkenti az agressziót a csoportban.
- Javulnak a gyerekek tanulási eredményei.
- Amíg tanítunk, mi magunk is fejlődünk.

Eszköztára:
Zene
Rajz
Improvizációs játékok
Fotózás
Videófilm
Más alkotó tevékenységek

3, Környezettudatos magatartásra nevelés
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata a klímaváltozás mérséklésére és hatásainak kezelésére Zöld8 néven átfogó projektet indított. A projekt megvalósításával Józsefváros Önkormányzata hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításához, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtéséhez, a társadalom klímatudatosságának eléréséhez.
Csoportszobákban zöld sarok van, ahol mindig csírázik, hajt, zöldell valamilyen növény, amikről együtt gondoskodunk. 
Szelektív kukákat (erősített kartonból) rendszeresen használjuk, játékosan erre neveljük óvodásainkat, ezzel is jó példával járva elől, hogy környezettudatos magatartást alakítsunk ki. A szülőket is igyekszünk ebbe bevonni - folyosón is elhelyezett szelektív kukákkal, hulladékból készített művekkel (újrahasznosítás), amit a családok otthon elkészíthetnek, s aztán kiállítjuk óvodánkban.
Jeles napokat, zöld ünnepeket a családok közreműködésével ünnepeljük meg.

4, Fejlesztés
Fejlesztő pedagógus szakirányú végzettséggel rendelkezik. A fejlesztés célja a gyerekek egyéni készségeihez alkalmazkodva lemaradásaik csökkentése, tehetségeik kibontakoztatása. Iskolás korra érjék el a totális érzékelő apparátust, aminek az alapja a mozgás, erre épülnek az érzékelési folyamatok, majd pedig a gondolkodás.
A felzárkóztatás mellett hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra is. Már óvodás korban megmutatkozik a fogékonyság a minket körülvevő világ ábrázolására. A szakkörben segítünk nekik ötletekkel, odafigyeléssel, hogy sikerélményhez jussanak és felszabadultan alkossanak. Heti rendszerességgel barkácsolnak, fonnak, gipszet öntenek, varrunk, változatos technikákkal dolgozunk.

Galéria