Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák Mackóvár Tagóvodája (volt Várunk Rád Tagóvoda)

                        Sófi-Ősz Veronika
                 
Tagintézmény-igazgató
                                                                                                  Bemutatkozás

"A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az " (Tari Annamária)

Szeretettel köszöntjük a szülőket és gyermekeiket a kívül-belül megújult, igényesen átalakult, szakmaiságot képviselő Mackóvár tagóvoda honlapján!

Közel 200 éves múltra tekintünk vissza, amikor belépünk a Csobánc utcai óvodába, mely ma is értékeket őriz. Folyamatosan megújuló arculattal és magas színvonalú nevelőmunkával várjuk a családokat. A felújított homlokzatról mosolygós mackók fogadják az érkezőket. Ez a megújulás az intézmény történetében büszkén vállalható változást jelent. Az újítás, az innováció, a haladó szellemiség jellemzi nevelőtestületünket, mely a minőségi óvodai nevelés egyik záloga.
„A gyökerek nem látszanak, de azok tartják a fát.” tartja egy görög közmondás.

Elsődleges szempontnak tartjuk, hogy a gyermek szeressen óvodába járni, hogy szülő-és gyermek méltán mondhassa, jó óvodát választott. Az ehhez szükséges tárgyi feltételek adottak. A ránk bízott gyermekeket képességeiknek megfelelően fejlesztjük, oldjuk szorongásaikat, bizonytalanságaikat, és segítjük őket az óvodás éveik során egészen az iskoláig kísérve. Az elnyert Örökös Boldog Óvoda cím ebben is módszertani segítséget ad. Nevelőtestületünk sokéves szakmai tapasztalattal, sokrétű szaktudással, folyamatos önképzéssel felel meg a mai kor társadalmi elvárásainak és szakmai kihívásainak.

Óvodapedagógusaink szakképzettek, rutinosak, magas fokú empátiával és szeretettel fogadják az eltérő fejlődésű gyermekeket is.
Törekszünk a kölcsönös együttműködésre, nevelőmunkánkat a szakmaiság és a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg. Angol élménypedagógia, német Hans Hase program a dobozba bújt nyúllal, illetve úszás lehetőség, gyümölcsprogram, komplex mozgásfejlesztés várja a gyermekeket. Játékos formában szerezhetnek új ismereteket, ösztönözzük a kreativitást, hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására, a környezettudatos nevelésre, az egészséges életmódra-és a mozgásfejlesztésre is. Az értelmi fejlesztésen túl érzelmileg is kiegyensúlyozott gyermeket nevelünk.
Évtizedes szakmai tapasztalataink eredményeként egy olyan családias hangulatú tagóvoda működtetése a célunk, mely biztosítja gyermekeink számára az optimális fejlődés és fejlesz­tés feltételeit és lehetőségeit.
 
                                                Felújítás előtt és után:
 
                                                                   Új virágládák a Mackóvárban

A Mackóvár tagóvoda ovisaival örökbe fogadtunk 7 virágládát, melyet a JGK munkatársai helyeztek ki az utcánkba.  A kőládákba a kertészeti iroda által felajánlott virágokat ültettük el, amit rendszeresen gondozni fogunk. Köszönjük Camara-Bereczki Ferenc Miklós közreműködését, és a felajánlást!
                                                Füvészkertben voltunk
A Várunk Rád tagóvoda Maci és Kutya csoportja egy sétával egybekötött tanulmányi látogatáson vett részt a kerületi Füvészkertben, ahol különleges növényekkel, érdekes fákkal ismerkedtek meg a gyerekek, miközben Bogyó és Babóca meseutazáson vettek részt. 
                                                              Piaclátogatás   
                                      Török napok a Várunk Rád Tagóvodában

Az  Erasmus program keretén belül 2 héten keresztül fogadott az óvoda szakmai gyakorlatra hallgatókat.
Ezalatt az idő alatt nagyon sok tevékenységgel készültek, minden napra jutott valamilyen érdekesség (tánctanulás, bábozás, körjáték, mozgásos versenypálya, szakmai nap, vetítés).
Pedagógiai alapelveink

gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, megerősítése, mely a szereteten és megbecsülésen alapul.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően törekszünk a gyermek személyiségének differenciált fejlesztésével képességeinek kibontakoztatására, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, esélyegyenlőség elvének biztosítására.

gyermek nevelése elsősorban a család joga, melyet óvodánk sajátos eszközeivel kiegészít. A családi és óvodai nevelés összehangolása érdekében partnerközpontú együttműködésre, nyitottságra törekszünk.

gyermeket különleges védelem illeti meg.

Az óvodás életkorban a gyermek alapvető tevékenysége, létformája a játék, ezért óvodai nevelésünkben is ez az alapvető tevékenységforma.

Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti-, és tárgyi környezet megismerése, környezettudatos magatartás megalapozására, klímavédelemre.

Másság elfogadása, a befogadó attitűd szintén elsődleges szempont.

Kiemelten fontos, hogy olyan környezet biztosításunk mely igazodik a gyermekek szükségleteihezéletkori és egyéni sajátosságaihoz, mindezt érzelmi biztonságot nyújtva, a másság elfogadásával.

az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtése,

a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkori sajátosságnak megfelelő alakítása,

gyermeki közösségben végezhető, sokoldalú, életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelő tevékenységek biztosítása, melyben segítjük a gyermeket a közösséghez való alkalmazkodásban, szociális kapcsolatai kialakításában,

életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő műveltségtartalmak közvetítése,

a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezet feltételeinek biztosítása,

az egészséges életmód alapjainak megteremtése.

AZ A CÉLUNK, ÉS EGYIK KIEMELT KÜLDETÉSÜNK, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, biztonságot nyújtó óvodai éveket biztosítsunk.

speciális mozgásfejlesztés,

tehetségfejlesztő műhely

egyéni – fejlesztő foglalkozások tartása,

logopédiai foglalkozások,

hittan,

élményszerző kirándulások szervezése,

iskolai tornatermek látogatása.

Gyümölcsnapok, látogatás az állatkertbe, színház előadások, előadók meghívása az óvodába.

Galéria