Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda

                                        MOTTÓNK:  Jót és jól Játszani! Ez a gyermekek dolga!
 
A Hétszínvirág Tagóvoda a Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája. A II. János Pál pápa tér közelében, a Népszínház negyedben lévő Kun utcában helyezkedik el. A Kisdedóvó Egyesület által 1800-as években létesített intézményben, 4 csoport kialakítására van lehetőség. Az udvar az utcától teljesen védett, körbekerített, biztonságos, és a gondozott növényzet, üdítő látványa mellett, biztosítja a mozgáslehetőséget a gyermekeknek. 
A Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja az érzelmi nevelésre építve aktív együttműködést kíván szülőktől, pedagógustól és gyermektől egyaránt. Olyan óvodai életteret biztosítunk gyermekeinknek, ahol egészséges és szeretetet nyújtó környezetben, a néphagyományok gazdag eszköz- és hatásrendszerével az életkori sajátosságok figyelembevételével megvalósulhat a gyermekek harmonikus személyiség fejlesztése, az életre való testi, lelki és szociális felkészítés, a boldog gyermekkor, az önmegvalósítás lehetőségének megteremtése. Az óvodai nevelés keretében végezzük   a cigány kulturális  nevelést magyar nyelven, és a köznevelési törvény 4.§ 25.pontja szerint a különleges bánásmódot igénylő autizmus  spektrum   zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.
Óvodánkban a  hagyományos értelemben vett játék tartalmát a néphagyomány-ápolás tevékenységei, eszközei, a népi játék ,eszköz- és mozgásrendszere mélyebb tartalommal tölti meg.
Célunk, hogy az óvodánkba  járó gyerekek tapasztalatokban gazdag, baráti kapcsolatokkal átszőtt önfeledt, boldog, élményteli napokat élhessenek meg. Szeretnénk, ha a gyermekek érzelmileg kiegyensúlyozottan, bátran, önmagukat képviselve, saját érdekeiket ismerve, azokat kamatoztatva szerető környezetben élnék mindennapjaikat Ezen célok eléréséhez elengedhetetlennek tartjuk az „együtt” nevelést /azaz a szülőkkel való jó kapcsolat/kialakítását, folyamatos ápolását, a szülői támogatást.
Elengedhetetlennek tartjuk szokás és szabályrendszerünk, közösségi életünk, a gyerekek közösségbe való szocializációjának megalapozását, folyamatos fenntartását, tudatosítását. Ezen felül a különböző nevelési területeken az önálló, kreatív gondolkodásra, kitartó munkavégzésre ösztönzést. Színes, sokrétű tevékenységekkel, hagyományok őrzésével, a környezettudatos magatartás fontosságának megéreztetésével igyekszünk gyermekeink óvodás éveit tartalmassá, maradandó emlékekkel gazdaggá tenni.