Józsefvárosi Óvodák Pitypang Tagóvodája

 
A Pitypang Tagóvoda épülete a Józsefváros külső részén helyezkedik el, a Stadionoknál. Határos a X. kerülettel, Kőbányával és a XIV. kerülettel, Zuglóval. Tömegközlekedési eszközökkel (metró, villamos, busz, trolibusz) és személyautóval is könnyen megközelíthető.

Az óvoda hat csoportszobával rendelkezik, melyek két szinten helyezkednek el. A nagy ablakoknak köszönhetően világosak, méreteiket (60 m2) tekintve tágasak. A földszintiekhez fedett terasz, az emeletiekhez fedett erkély kapcsolódik, így esős időben is megvalósítható a levegőztetés! A csoportok változó gyermeklétszámmal (20-25 fő) működnek. Mindegyikhez külön gyermeköltöző és mosdó tartozik. A csoportszobák berendezési tárgyai esztétikusak, igényesek, megfelelnek az óvoda nevelési programjában megfogalmazott elvárásoknak. Tükrözik a néphagyomány ápolását, ugyanakkor barátságos, családias és nem utolsó sorban gyermek közeliek.
Óvodánkban 3 éves kortól 7 éves korig, illetve legkésőbb 8 éves korig nevelkednek a gyermekek.
Egy csoportunk (süni) specialitása a kétnyelvűség. A magyar nyelv mellett naponta angolul is hallják a gyermekek a mondókákat, verseket, dalokat, meséket, ismereteket, kéréseket, utasításokat. A magyar nyelven beszélő óvodapedagógusok és az angol nyelvet anyanyelvi szinten beszélő óvodapedagógus együttes munkájának köszönhetően a gyermekek a napi tevékenységek során az angol nyelvet is megismerik, és egyre bátrabban használják. 
A Süni (angolos), a Mókus, a Csiga, a Cica, a Pillangó csoportokban vegyes életkorú gyermekek járnak. (3 – 7 évesig). Több testvérpár, ikerpár jár ezekbe a csoportjainkba.
A 2020 - 21-es nevelési évben kialakítottunk egy iskolaelőkészítő nagycsoportot a Maciban. Ebben a csoportban 6 -7 éves korú gyermekek járnak. A következő nevelési évben (2021/22.) ebből a csoportból kiscsoport lesz.
A 2020/21-es nevelési évben is tervezünk iskolaelőkészítő nagycsoportot. Ennek kialakítása a szülők igényeinek figyelembevételével fog megtörténni.

Tornaterem, kézműves-, fejlesztő-, logopédus-, nevelői szoba is található az intézményben, melyek segítik a gyermekek fejlesztését, ellátását, valamint a pedagógusok színvonalas munkáját.

Az osztatlan csoportokban 3 éves kortól 7 éves korig, illetve legkésőbb 8 éves korig nevelkednek a gyermekek.

Az óvoda udvara is megújult az építkezés során. A nagy, tágas játszóterek segítik a gyermekek mozgásigényének kielégítését, valamint a tevékenységekhez jól elkülöníthetők a terek. A sok zöld növény, a virágok biztosítják a gyermekek számára az esztétikus, egészséges környezetet, a jó levegőt a városi forgalomban is. Udvarunkat hálóval vettük körül, és gyorsan növő bokrokkal gondoskodtunk a mellettünk épülő irodaház miatt kialakult zaj, por megfékezéséről.
Nevelési programunk alapelve

Nevelési programunk alapelve, melyre óvodai munkánk épül, hogy biztonságot adó, érzelmekben gazdag óvodai életet biztosítsunk a hozzánk járó gyermekeknek.

Ismereteiket sokféle, érdekes tevékenységeken keresztül, tapasztalás útján gyarapítjuk.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, így sok gyümölcsöt fogyasztunk, a szabad levegőn, illetve a jól felszerelt tornaszobánkban tornázunk, gyakran sétálunk. 

Nevelőmunkánkat fejlesztőpedagógus segíti, aki az egyéni mérések eredményei alapján foglalkozik a részképességekben lemaradt nagycsoportos gyermekekkel. A logopédus heti három alkalommal korrigálja a nagycsoportosok és a rászoruló középső csoportos gyermekek beszédhibáit.

Programunk tartalma a néphagyomány ápolása, a népszokások megőrzése, mely átszövi napjainkat.

A mesék, versek, énekek, népi játékok, kézműves technikák kapcsolódnak a jeles napokhoz. Óvodásainkat megismertetjük a „népi kismesterségekkel”, a természetes anyagokkal. Évente egy alkalommal bőrműves mester érkezik hozzánk, aki megmutatja a nagycsoportos gyermekeknek mestersége csínját-bínját. Elkészíthetik saját karkötőjüket, vagy ajándékba adhatják édesanyjuknak Anyák Napjára.

A jó kapcsolat alakítása érdekében a szülőkkel több közös programot szervezünk:

Hagyományteremtő szándékkal évente rendezünk András-napi, vagy Adventi-vásárt a szülők bevonásával. Szülők, óvónők készítenek apró portékákat, amelyeket a gyermekek „Pitypang-tallérokért” vásárolhatnak meg. Nagy izgalom, készülődés előzi meg ezt a napot, amelynek zárásaként egy kis uzsonnával (zsíros kenyér lilahagymával és tea), vendégeljük meg a szülőket, gyermekeket.

A Mikulás is ellátogat hozzánk minden évben. Az óvónénik készítik a meglepetéseket, amelyet a Mikulás ad át minden kisgyermeknek.

A Karácsony az óvodában is ünnep! A gyerekek ajándékot készítenek a szüleiknek, amelyet nagy örömmel adnak át azon a napon, amikor hozzánk is megérkezik „Szeretet ünnepe”!

Farsang napján maskarába bújnak a gyerekek, az óvónénik, együtt mókáznak, játszanak. A szülők is kapnak arra lehetőséget, hogy idejük függvényében bekapcsolódhassanak a közös bolondozásba.

Anyák Napja egy apró kis meghitt pillanat a csoportjainkban. A gyermekek ajándékkal, verssel köszöntik az édesanyjukat, nagymamáikat.

Gyermek Napon olyan programot szervezünk a gyermekeinknek, amellyel még színesebbé tudjuk tenni az udvari játéktevékenységet. Ha lehetőségünk van rá, akkor külső előadót (bohócot, színházat) hívunk erre a napra.

A nagycsoportosainktól tarisznyával, apró ajándékokkal és búcsúzó versekkel, énekekkel köszönünk el minden év végén. 3 – 4 évet töltenek nálunk, nehéz az elválás…

Közös óvodai kirándulást szervezünk évente, a költségvetésünkben meghatározott anyagi lehetőségek függvényében. Jártunk már a Fővárosi Állatkertben, Dunakeszi Vadasparkban, a Népligetben.

Fejlesztőpedagógus

Tagóvodánkban fejlesztőpedagógus segíti az óvodapedagógusok mindennapi munkáját. Kedves személyiségével a gyermekek gyorsan megbarátkoznak, szívesen mennek „játszani” vele. Egyénre szabott fejlesztő tevékenysége segíti a gyermekeket, a könnyebb iskolakezdésben. Kiscsoportos foglalkozásain a gyerekek egymástól is tanulva ügyesednek, fejlődnek. Használja az Okoskocka fejlesztő játékait, beépítve a tevékenységeibe.

Logopédus

Heti három alkalommal logopédus segíti a gyermekeink helyes hangképzésének kialakulását. Minden gyermeket felmérve, egyéni fejlesztést, illetve csoportos terápiát alkalmazva „játszik” a gyerekekkel. Az iskolaérettség egyik fontos kritériuma a szép, tiszta kiejtés, melynek elérésében nagyon fontos szerepet tölt be munkájával, hozzáértésével, türelmes empatikus személyiségével.

Óvodapszichológus

Heti rendszerességgel óvodapszichológus kolléga foglalkozik az arra rászoruló gyermekeinkkel. Minden felmerülő problémás helyzetben tanácsokkal, beszélgetésekkel segíti az óvodapedagógusok és a gyermekek életét. Pedagógusok, szülők bizalommal fordulhatnak hozzá a gyermekekkel kapcsolatos pszichés gondokkal, nevelési nehézségekkel.

Szociális munkás

A nehezebb sorsú, vagy hátrányos helyzetű családok életének megkönnyítése, problémáinak feltérképezése, és a megoldások megkeresése a legfontosabb feladata óvodánk szociális munkásának. Napi kapcsolatban vagyunk vele, és bármi felmerülő probléma esetén a pedagógusok és szülők is számíthatnak segítségére. Segítőkész, kedves egyénisége bizalmat sugároz, amely elengedhetetlen feltétele a közös megbeszéléseknek.

Jégkorcsolya

Szeretnénk meghonosítani óvodánkban ennek a sportnak a lehetőségét. A covid miatt 2020/21-es nevelési évben elmaradt a kipróbálás. Reményeink szerint októbertől elkezdődhet

Hittan

Igény szerint lehetőségünk van megszervezni a gyermekek számára a hitoktatást. Amennyiben a szülők erre igényt tartanak, heti rendszerességgel biztosítunk játékos foglalkozásokat.

Sakkpalota-fejlesztő tevékenység

A sakk fejlesztő játékként való alkalmazása külön foglalkozás keretein belül ad lehetőséget az érdeklődő gyermekeknek megismerkedni ezzel a leginkább értelmi képességeket fejlesztő tevékenységgel.

Angol nyelv

Az angolos csoportunk mellett, lehetőséget biztosítunk azoknak a gyerekeknek is az angol nyelvvel való játékos ismerkedésre, akik nem szeretnének kétnyelvű nevelésben részesülni a nap folyamán.

A kicsiknek csak a beszoktatás után szervezünk játékos heti egy alkalmas foglalkozást.

A középső és nagycsoportosoknak heti két alkalommal biztosítunk lehetőséget az angol nyelvvel való ismerkedésre, természetesen játékos keretek között.

Néptánc

Szakképzett néptánc oktató foglalkozik heti egy alkalommal gyermekeinkkel. Kicsik-nagyok vegyesen járnak erre a foglalkozásra. Ügyességüket szívesen bemutatják rendezvényeinken, színesítve a mindennapi életünket.

Galéria