Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák Pitypang Tagóvodája

 Bemutatkozás
 
A Pitypang Tagóvoda épülete Józsefváros külső részén helyezkedik el, a Stadionoknál. Határos a X. kerülettel, Kőbányával és a XIV. kerülettel, Zuglóval. Tömegközlekedési eszközökkel (metró, villamos, autóbusz, trolibusz) és személyautóval is könnyen megközelíthető.  Közvetlen parkolási lehetőség van az óvoda mellett. (Fizetős övezet)

Az óvoda hat csoportszobával rendelkezik, kétszintes, akadálymentesített feljáróval, amellyel a földszinti csoportok könnyen elérhetőek. Termeink a nagy ablakoknak köszönhetően világosak, méreteiket (48 m2 játszóterület) tekintve tágasak. A földszinten fedett terasz, az emeleten fedett erkély kapcsolódik a csoportszobákhoz, így esős időben is megvalósítható a friss levegőn való játék, ha csak rövid ideig is, de minden nap.
A gyermekcsoportok változó létszámmal (20-25 fő) működnek. A szobáink berendezési tárgyai esztétikusak, igényesek, megfelelnek az óvoda nevelési programjában megfogalmazott elvárásoknak. Tükrözik a néphagyomány ápolását, ugyanakkor barátságos, családias és nem utolsó sorban gyermek-közeliek. Minden csoportszobához külön gyermeköltöző és mosdó tartozik. A mosdók mérete igazodik a gyermekek testi adottságaihoz. Óvodánkban 3 éves kortól 7 éves korig nevelkednek a gyermekek.

2017 óta egy csoportunk, a Süni csoport specialitása volt a kétnyelvűség. A magyar nyelv mellett naponta angolul is hallották a gyermekek a mondókákat, verseket, dalokat, meséket, ismereteket, kéréseket, utasításokat. A magyar és angol nyelven beszélő óvodapedagógusok munkájának köszönhetően a gyermekek a napi tevékenységek során az angol nyelvet is megismerhették, és egyre bátrabban használták. Az angolul, vagy más, nem magyar nyelven beszélő gyerekek pedig elsajátíthatták a magyar nyelvet. Kölcsönösen fejlesztették egymás szókincsét.
Az angolos csoportunk további működtetése akkor lesz biztosítható, ha a jövőben is olyan óvodapedagógusok tevékenykednek a Süni csoportban, akiknek erre megfelelő képzettsége van.
A Csiga csoportban a 2023-24-es nevelési évben van egy olyan próbálkozásunk, hogy az egyik óvodapedagógus csak magyar nyelven, a másik óvodapedagógus magyar és angol nyelven is tartja a foglalkozásokat, illetve a napi rutinban is használja az angol kifejezéseket, kéréseket.
Az óvodapedagógusok képzettsége, illetve a beiratkozás utáni igények függvényében dől el, hogy a Süni csoport, és a Csiga csoport milyen profillal kezdi a 2024-25-ös nevelési évet.
2022. szeptembertől kezdődően óvodánkban bevezetésre került az Angol Élménypedagógia program. Ez azt jelenti, hogy óvodánk valamennyi nagycsoportos korú gyermeke heti 2 alkalommal angol nyelvi foglalkozáson vehet részt. 
A 2024-25-ös nevelési évben jelenlegi terveink szerint minden csoport vegyes életkorú csoportként fog működni. Ezt a tervet felülírhatja a beiratkozás utáni gyermeklétszám, illetve a gyermek életkorbeli megoszlása.
Jelenleg nem tervezzük tiszta kiscsoport indítását, de a beiratkozás függvényében elképzelhető, hogy lesz olyan csoportunk, amelynek nagyobb hányadát kiscsoportos gyermekek fogják alkotni.
A vegyes életkorú csoportok előnyei, hogy a testvérek egy csoportba járhatnak, ha a szülők ezt szeretnék. A gyerekek egymástól is sokat tanulhatnak. A kicsik a nagyobbaktól könnyebben megtanulják a csoportbeli szabályokat, nyitottak az új ismeretekre. A nagyok gondoskodnak a kicsikről, segítik őket a beilleszkedésben. A közösségi nevelés nagyon jól működik ezekben a csoportokban. 
 Tornaterem, kézműves-, fejlesztő-, logopédiai-, nevelői szoba is található az intézményben, melyek segítik a gyermekek fejlesztését, ellátását, valamint a pedagógusok színvonalas munkáját.
Nagy hangsúlyt fektetünk gyermekeink megfelelő mozgásigényének kielégítésére. Az egészséges életmódra nevelés, a napi rendszeres mozgás megvalósítása minden óvodapedagógus szívügye.
Kihasználjuk a nagy udvarunk kínálta lehetőséget, ameddig az időjárás lehetővé teszi, addig a testnevelés foglalkozásokat is ott tartjuk. A tornatermünk felszereltsége minden igényt kielégítő. Használjuk a Mozgáskotta szinte valamennyi óvodásoknak ajánlott eszközét, a különféle érzékelő tornaeszközt, beépítjük az egyensúlyérzék fejlesztő mászókákat, nagyon sokat használjuk a labdákat, karikákat, ügyesség-fejlesztő tornaeszközöket. Óvodapedagógusaink változatos tevékenységeket biztosítanak a gyerekek számára.
Fejlesztő pedagógusunk, utazó gyógypedagógus kollégáink is megtalálják azokat az eszközöket, amelyek a gyerekek speciális fejlesztéséhez szükségesek.
Biztosítjuk a rászoruló gyermekeknek a TSMT tornához szükséges helyet és eszközöket is.
A logopédus kolléga heti 3 napot tölt intézményünkben, és ezeken a napokon a gyermekek igényeihez mérten fejleszti őket.

Nagy gondot fordítunk óvodánkban a gyermekek eltérő fejlődési ütemének figyelemmel kísérésére. A gyermekeknél tapasztalt eltéréseket megbeszéljük a szülőkkel, és a gyermekek számára megteremtjük a fejlesztésükhöz szükséges szakemberek bevonását.
Fejlesztjük a valamilyen területen megkésett fejlődést mutató gyermekeket, hogy minél sikeresebben kezdhessék meg majd az iskolát. Ebben fejlesztő pedagógus kollégánk segíti munkánkat. A valamely területen kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek továbbfejlesztését Tehetségműhelyekben segítjük: Okosító kis tudósoknak foglalkozásokon a gondolkodásukban, matematikai ismeretekben ügyes nagycsoportosok kaphatnak segítséget a képességeik továbbfejlesztéséhez játékosan.
Drámajáték foglalkozáson ismerkedhetnek gyermekeink más népek meséivel. Belebújhatnak egy-egy mesealak szerepébe. Kipróbálhatják a dramatizálás különböző lehetőségeit.
Népi játék foglalkozásokon a néphagyományok, a népies játékok iránt érdeklődő gyermekek kapnak ízelítőt a jellegzetes magyar népi kultúra jeles napi, ünnepnapi játékaiból, énekeiből, néprajzi kultúrájából. Játszanak, táncolnak és ismereteket gyűjtenek.

Az óvoda udvara is megújult a 2017-es építkezés során. Nagy, tágas játszóterek segítik a gyermekek mozgásigényének kielégítését A sok zöld növény, fák, virágok biztosítják a gyermekek számára az esztétikus, egészséges környezetet, a jó levegőt a városi forgalomban is. Udvarunkat hálóval vettük körül, és gyorsan növekedő bokrokkal gondoskodtunk a mellettünk épülő irodaház miatt kialakult zaj, por megfékezéséről. Mára olyan magasságúak lettek, hogy teljesítik is a „por és zaj csökkentését”. Fáink megfelelő árnyékot adnak a nyári meleg időben. Folyamatosan pótoljuk az esetlegesen elöregedőket, és új fácskákat ültetünk.

2022. szeptemberben óvodánk elnyerte a megtisztelő Madárbarát Óvoda címet. Óvodánk udvarának fejlesztése ennek jegyében folytatódik tovább. Madáretetőket, madárodúkat helyezünk ki folyamatosan. Elkészült a madáritatónk, melynek karbantartása, feltöltése gyermekeinkkel közösen történik.
Terveink között szerepel egy gyermek közeli Madártanösvény létrehozása, interaktív játékok kihelyezése a kismadarak életmódjának megismertetése céljából. Udvarunkon folyamatos a faállomány, bokorállomány megújítása, fejlesztése olyan növényekkel, amelyek vonzóvá teszik a kismadarak számára a visszatelepedést óvodánk udvarára. Ezekbe a tevékenységekbe bevonjuk a gyermekeket és a szülőket is, élményekkel teli közös családi barkácsolással, faültetéssel.

Az udvari játékokat folyamatosan karbantartjuk, illetve pótoljuk, kibővítjük a lehetőségeink szerint. Jelenlegi játszóparkunkban megtalálható csúszdás mászóka, kicsiknek, nagyoknak, fészekhinta, lengőhinta, mérleghinták.  Egyensúlyozó gerendák, trambulinok, amelyek használata tavasztól őszig biztosítja a gyerekek mozgásigényét. Homokozóink tágasak, árnyékolóval rendelkeznek. Kismotorok, futóbicajok, rollerek teszik változatossá az udvari játékos mozgást.
Ezen kívül lehetőséget biztosítunk, ha az időjárás engedi az udvari barkácsolásra, krétával való aszfaltrajzok készítésére is. Nyári életünket megkönnyíti egy nyári mosdó, illetve egy ivókút megléte.

 
Nevelési programunk alapelve

Nevelési programunk alapelve, melyre óvodai munkánk épül, hogy biztonságot adó, érzelmekben gazdag óvodai életet biztosítsunk a hozzánk járó gyermekeknek. Ismereteiket sokféle, érdekes tevékenységeken keresztül, tapasztalás útján gyarapítjuk. 

Óvodánk két fő alaptevékenysége: a néphagyományőrzés, és az egészséges életmódra nevelés, ezen belül is a mozgáskultúra fejlesztése.

A néphagyományőrzés átszövi mindennapjainkat. A jeles napok, ünnepnapok csoportjainkban és egész óvodánkban is megjelennek, az óvónőink lelkes munkája során.

 

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra való nevelésre. Lehetőségeinkhez mérten minden nap sokat mozgunk. Csoportszobáinkban, tornateremben, a teraszokon és az udvaron. A helyszínt az időjárás határozza meg.

Óvodapedagógusaink folyamatosan továbbképzik magukat azért, hogy minél változatosabb mozgás tevékenységeket kínálhassanak a gyermekeknek.

Az egészséges életmódra nevelés másik nagyon fontos része, hogy gyermekeink minél több zöldséget, gyümölcsöt fogyasszanak. Ebben segítséget kapunk a fenntartónktól, aki biztosítja számunkra a gyerekek napi zöldség, gyümölcs szükségletét.

 

Első fő nevelési irányvonalunk Néphagyomány ápolása, a Népszokások megőrzése, mely átszövi napjainkat.

A mesék, versek, énekek, népi játékok, kézműves technikák kapcsolódnak a jeles napokhoz. Óvodásainkat megismertetjük a „népi kismesterségekkel”, a természetes anyagokkal.

Mivel óvodánkba többféle nemzetiségű kisgyermek jár évek óta, a magyar kultúra megismertetése mellett, bevezettük évente egy heti projekttel a többi nép kultúrájának megismertetését is, mely 2022 óta beépült az éves programunkba.

2024-25-ös nevelési évben márciusban lesz a multikulturális hetünk. Minden évben aktualizáljuk az adott évben óvodánkba járó más nemzetiségű gyerekek kultúrájával.

Ettől lesz óvodánk gyermekközössége még inkább befogadó, elfogadó a más kultúrák iránt.

Törekszünk arra, hogy kialakítsunk egy jó szülő-gyermek-óvoda kapcsolatot, ezért ennek érdekében a szülőkkel több közös programot szervezünk. A közös programokról mindig az adott nevelési év célkitűzéseinek megfelelően döntünk. A 2024/25-ös nevelési évben a közös barkács-délután novemberben a Márton napi mécses-készítés amit előre tervezünk. 

A Mikulás ellátogat hozzánk minden évben. Az óvónénik készítenek apró meglepetéseket, illetve a csomagokat a fenntartó biztosítja számunkra, amelyet a Mikulás ad át minden kisgyermeknek. 

Karácsony az óvodában is ünnep! Ez az ünnep zártkörű, csak a gyerekeknek. Igyekszünk a varázslatot meghagyni a gyermekek számára. Az ajándékok mindig a csoport igényeinek megfelelőek, az óvodapedagógusok véleménye alapján vásároljuk meg.

Drámapedagógusunk irányításával az óvoda dolgozói és a gyerekek teszik emlékezetessé, a hagyományos „Betlehemes mesével”.

A gyerekek óvónőik segítségével saját készítésű karácsonyi ajándékkal kedveskednek szüleiknek, amelyet nagy örömmel adnak át azon a napon, amikor hozzánk is megérkezik a „Szeretet ünnepe”!

Farsang napján maskarába bújnak a gyerekek, és az óvónénik. Együtt mókáznak, játszanak. A szülők is kapnak arra lehetőséget, hogy idejük függvényében a reggeli érkezéskor fotózkodjanak a gyermekeikkel. Ez a nap nálunk mindig „Húshagyó Kedden” van, őrizve a néphagyományt.

A Húsvét is a hagyományőrzés jegyében zajlik óvodánkban. A „nyuszi” mindig Húsvét előtti héten érkezik. Ezen a napon a gyerekek „ünneplőben” jönnek, a lányok apró meglepetésekkel készülnek (pici csokoládé tojás), a fiúk pedig kölnivel. Miután az elrejtett ajándékokat (melyeket az óvónénik készítenek), megtalálják a gyermekek, eljátsszák a „locsolkodás” néphagyományt a csoportokban. Nagyon szép, és emlékezetes délelőttök ezek.

Anyák Napja egy apró kis meghitt pillanat a csoportjainkban. A gyermekek maguk készítette ajándékkal, verssel köszöntik az édesanyjukat, nagymamáikat. Külön kis sarkot alakítanak ki az óvodapedagógusok, ahol a gyermek felköszöntheti az Édesanyját, vagy Nagymamáját.

Gyermeknapon olyan programot szervezünk a gyermekeinknek, amellyel még színesebbé tudjuk tenni az udvari játéktevékenységet. Ha lehetőségünk van rá, akkor külső előadót (bohócot, színházat) hívunk erre a napra.

Évzáró, ballagás A nagycsoportosainktól tarisznyával, apró ajándékokkal és búcsúzó versekkel, énekekkel köszönünk el minden év végén. 3 – 4 évet töltenek nálunk, nehéz az elválás…

Közös óvodai kirándulást szervezünk évente, a költségvetésünkben meghatározott anyagi lehetőségek függvényében. Jártunk már a Fővárosi Állatkertben, Dunakeszi Vadasparkban, a Népligetben.

Amennyiben nem tudunk óvodai kirándulást szervezni, melyen minden gyermek résztvehet, akkor óvodánkban szervezünk programot. Pl. Állatsimogató, vagy Népi játszóház igazi kosaras körhintával.

A második fő nevelési irányvonalunk, az Egészséges életmódra nevelés, a Mozgáskultúra fejlesztése

Gyermekeink napi mozgása, a csoportszobákban, a teraszokon, a tornateremben és az udvaron kielégítő. A gyerekek lételeme a mozgás. Ennek érdekében, a minőségi mozgás-lehetőség biztosítása a mi feladatunk. A gyerekek izomzatának fejlődése az óvodás évek alatt nagyon intenzív. Ezt segítjük mi is az életkoruknak, fizikai állapotuknak megfelelő mozgásformák bevezetésével, napi megvalósításával.

Óvodapedagógusaink minden lehetőséget kihasználnak, hogy tovább fejlesszék ismereteiket, és ezeket beépítve a mindennapokba változatos mozgáslehetőségeket biztosítsanak a gyerekeknek.

Érdekes „akadálypályákat” állítanak össze a tornateremben, amelyet a gyerekek örömmel vesznek birtokba, és a tevékenységek mindig hosszabbak, mint a betervezett idő volt.

A mozgás mellett az Egészséges táplálkozásra nevelés is fontos feladatunk. Megismertetni, elfogadtatni gyermekeinkkel a zöldségek, gyümölcsök általuk nem ismert, vagy „nem szeretem” ételeket. Ebben segítségünkre van a konyha, ahonnan változatos ételeket kapunk, a fenntartó, aki biztosítja a mindennapi gyümölcs-szükségletünket, valamint a szülők, akiknek felajánlásaival a gyerekek egzotikus zöldségek, gyümölcsök ízlelését, kóstolását is megtehetik.

 

Fejlesztőpedagógus

Tagóvodánkban fejlesztőpedagógus segíti az óvodapedagógusok mindennapi munkáját. Kedves személyiségével a gyermekek gyorsan megbarátkoznak, szívesen mennek „játszani” vele. Egyénre szabott fejlesztő tevékenysége segíti a gyermekeket, a könnyebb iskolakezdésben. Kiscsoportos foglalkozásain a gyerekek egymástól is tanulva ügyesednek, fejlődnek. Használja az Okoskocka fejlesztő játékait, beépítve a tevékenységeibe.

Logopédus

Jelenleg heti 3 alkalommal logopédus segíti a gyermekeink helyes hangképzésének kialakulását. Minden gyermeket felmérve, egyéni fejlesztést, illetve csoportos terápiát alkalmazva „játszik” a gyerekekkel. Az iskolaérettség egyik fontos kritériuma a szép, tiszta kiejtés, melynek elérésében nagyon fontos szerepet tölt be munkájával.

Óvodapszichológus

Heti rendszerességgel, kedden délelőtt, óvodapszichológus kolléga foglalkozik az arra rászoruló gyermekeinkkel. Minden felmerülő problémás helyzetben tanácsokkal, beszélgetésekkel segíti az óvodapedagógusok és a gyermekek életét. Pedagógusok, szülők bizalommal fordulhatnak hozzá a gyermekekkel kapcsolatos pszichés gondokkal, nevelési nehézségekkel.

Tehetségműhelyek

Okosító kis tudósoknak

Népi játék foglalkozás

Drámajáték foglalkozás

Szociális munkás

A nehezebb sorsú, vagy hátrányos helyzetű családok életének megkönnyítése, problémáinak feltérképezése, és a megoldások megkeresése a legfontosabb feladata óvodánk szociális munkásának. Napi kapcsolatban vagyunk vele, és bármi felmerülő probléma esetén a pedagógusok és szülők is számíthatnak segítségére. Segítőkész, kedves egyénisége bizalmat sugároz, amely elengedhetetlen feltétele a közös megbeszéléseknek.

Úszás

A fenntartónk finanszírozásával heti egy alkalommal úszni tanulnak a nagycsoportosok.

Hittan

Igény szerint lehetőségünk van megszervezni a gyermekek számára a hitoktatást. Amennyiben a szülők erre igényt tartanak, heti rendszerességgel biztosítunk játékos foglalkozásokat.

 

A 2023- 24-es nevelési évben Néptánc, Jóga, Balett, Ovifoci, TSMT-torna foglalkozásokat szervezünk délutánonként az óvodában.

A következő 2024/25-ös nevelési évben igényfelmérés után fogjuk megszervezni, hogy milyen foglalkozások legyenek.

Galéria