Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák Csodasziget Tagóvodája

Indul a Hans Hase német nyelvű Program!!!
A Csodasziget Tagóvoda Józsefváros szívében helyezkedik el, családias jellege miatt is közkedvelt a szülők körében. Esztétikus, jól felszerelt csoportszobákkal rendelkezünk, mindegyikhez külön gyermekmosdó, öltöző és udvar biztosított.

Óvodai napirendünk kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, a játékot helyezzük minden elé, megfelelő időt, eszközt, helyet biztosítunk e tevékenységi formának. Foglalkozásaink a gyermekek természetes kíváncsiságára, megismerési vágyára épülő játékos tevékenységeink.

Mi pedagógusok értő figyelemmel fordulunk a gyermekek felé, fontosnak tartjuk felismerni a gyermekek testi, lelki, szellemi szükségleteit, segíteni személyiségük fejlődését. Gyermekeinket érzelmi biztonságban, az óvónők szerető, védő gondoskodásával neveljük.

Célunk egy gyermekközpontú, minden területen a gyermekek érdekeit szolgáló intézmény működtetése, a gyermeki személyiség olyan szintű kibontakoztatása, amire építeni lehet a későbbi életszakaszban is.

Hangsúlyozzuk a családdal való együttműködést, a nyílt és jó szándékú párbeszédet. Sok olyan programot szervezünk, amelybe a szülők is bekapcsolódhatnak (nyílt napok, játszódélutánok, óvodai közös ünnepélyek). A szülői értekezletek segítik a tájékoztatást, illetve fogadóórákon biztosítjuk az egyéni beszélgetést, segítségnyújtást gyermekeik problémáit, nevelését illetően. Részt veszünk a kerületben az óvodások részére szervezett rendezvényeken, programokon.

Külön programjaink (kézműves foglalkozás, játékos angol nyelv, ovis torna) minden évben a szülők igényeinek megfelelően alakulnak, szerveződnek.

Robotika tehetségműhely:

Innovatív elemként bevezettük a Bee-Bot padlórobotot a gyerekek motiválására, komplex fejlesztésre. A robot tökéletes eszköz az irányok elsajátításához, a problémamegoldási képesség fejlesztéséhez illetve a programozás alapjainak megismeréséhez játékos formában.


Nagy örömünkre 2021. szeptemberétől a Goethe Intézet támogatásával német nyelvi program indul a józsefvárosi Csodasziget Tagóvodában!  Olvassák el az ide kapcsolódó cikkeket:

Galéria