Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák TÁ-TI-KA Tagóvodája

 
Bemutatkozás

TÁ-TI-KA Tagóvoda Józsefvárosban, a Palota negyedben, az Astoria közelében található. Az óvoda épülete, udvara, berendezései szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, biztosítva egészségük megőrzését és fejlődését. Az intézmény állaga a felújításoknak és a rendszeres karbantartásoknak köszönhetően jó.
Az óvoda saját játszóudvarral rendelkezik, mely lehetőséget nyújt a gyerekek mozgásigényének kielégítéséhez. Esztétikus, fából készült mászó várak, hinták, rugós játékok, illetve motorok, biciklik, és különböző mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyerekek rendelkezésére. A homokozó felett napvitorla biztosítja az árnyékot, a meleg nyári napokon párakapu segíti a hőmérséklet elviselését.
A jól felszerelt négy csoportos óvodában tornaszoba is található. A csoportszobák világosak, esztétikusak, hangulatosak, a gyerekek igényeihez igazodnak.
A nevelőtestületre jellemző a nyitottság, a szakmai megújulásra való törekvés, és az önképzés igénye. A pedagógiai munka színvonalának korszerűsítése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük az eredményeket és új pedagógiai módszereket alkalmazunk az innováció jegyében.
Elsődlegesnek tartjuk az alapképességek (nagymozgás, kézügyesség, egyensúlyérzék, ritmusérzék, zenei képességek, stb.), valamint a különböző nevelési területek fejlesztését: anyanyelvi, érzelmi, értékorientált erkölcsi, értelmi, esztétikai nevelés.
Érvényesítjük a kooperatív tanulás technikáit a multikulturális nevelés során, ezáltal valósítjuk meg a valódi inkluzív rendszer működését.

Heti rendszerességgel működő tehetségműhelyünk:
     Fülemüle (Gizi néni mondókákkal, dalokkal, mozgással, zenével, tánccal várja a gyerekeket a közös tevékenység során).

Angol élménypedagógia a nagycsoportosok számára hetente három alkalommal valósul meg Detti néni, óvodapedagógusunk vezetésével.
Nagycsoportos gyermekek számára biztosítjuk az úszás lehetőségét heti rendszerességgel NKE uszodájában a csoportos óvodapedagógus és dajka segítségével.


Óvodapedagógusok és NOKS munkatársak
Óvodánkban 10 főiskolát végzett óvodapedagógus, egy fejlesztőpedagógus, 4 dajka–valamennyien rendelkeznek dajka végzettséggel,– valamint két pedagógiai asszisztens és egy óvodatitkár tevékenykedik.
Empatikus, segítőkész, szakmailag felkészült óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, akikre jellemző az önképzés és a továbbképzés igénye, illetve a szaktudás átadására való törekvés.
Pedagógusaink a gyerekek számára élményekben gazdag programokat szerveznek (kirándulás, színházi előadás, könyvtár- és állatkert látogatása).
A csoportokhoz tartozó dajkák és pedagógiai asszisztensek segítik az óvodapedagógusok napi munkáját, folyamatosan közreműködnek a gyerekek nevelésében, és hozzájárulnak a nyugodt, barátságos légkör megteremtésében.

A zene személyiségfejlesztő hatása
Élményt nyújtó közös zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét és harmóniáját, illetve a közös éneklés és mozgás örömét.
Közös tevékenység során megvalósul a gyerekek zenei érdeklődésének felkeltése, ízlésének formálása, a szépérzékük kialakulásának segítése, az életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő művészeti értékek közvetítése.
A harmonikus gyermeki személyiségnek igénye a társas együttlét, melyben a dalos játékok, az együttmozgások érzelmileg gazdagítják, feloldják, felszabadítják, feltöltik a gyerekeket.
Az igényesen válogatott énekes népi játékok és a művészeti alkotások nagy szerepet játszanak a gyerekek zenei képességének és kreativitásának fejlődésében.
Fontosnak tartjuk a komplex zenei képességek fejlesztését, az éneklő kedv fokozását, egy adott téma színesítését, gazdagítását a hozzá kapcsolódó zenei anyaggal.

Nevelés az óvodában
Óvodánkban továbbra is a gyermekközpontú nevelést folytatunk. Önállóan gondolkodó, kreatív, érzelmileg kiegyensúlyozott, életkedvvel teli, felszabadult gyerekeket nevelünk. 
Középpontban mindig a gyermekekben rejlő lehetőséget, a tehetség kibontakoztatását állítjuk, miközben életkoruknak megfelelő szinten meghatározó élményekben részesítjük őket.
A családokkal együttműködve olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik bizalommal és szeretettel fordulnak társaik és a felnőttek felé, toleránsak egymással, valamint elfogadják egymás különbözőségét.
Nevelésünk biztosítja a gyermekek számára az iskolába lépéshez szükséges készségek és képességek megszerzését, miközben személyiségük szabadon kibontakozhat. Ezáltal környezetükben képesek lesznek boldogulni, mivel alkalmazható tudásra tesznek szert.
Valljuk, hogy az általunk nevelt gyerekek kreatívak, cselekvésre és szabad önkifejezésre képesek lesznek, ezáltal színesítve, fejlesztve személyiségüket.

Nyitott óvoda

Az ünnepek, jeles napok megszervezésének kialakult hagyományai vannak az óvodában. Gondot fordítunk arra, hogy megtervezése és megvalósítása minden esetben értéket közvetítsen a gyermekek és a szülők számára.  Nyitott és zárt ünnepeinket a szülői igényekhez igazodva alakítottuk ki.
Zártkörű programok:                                             
Könyvtárlátogatás
Mikulás
Iskolalátogatás
Március 15.
Színházlátogatás
Húsvét
Állatkert látogatás
Gyermeknap
Kirándulás

Szülőkkel közös programok:

Karácsony-várás
Farsang
Játszódélután
Nyílt nap
Családi sportnap
Anyák napja
Évzáró
Ballagás

Kapcsolattartás formái:
Fogadóóra
Faliújságra kitett hirdetmények, információk
Szülői értekezlet
E-mail
Óvoda honlapján tájékoztatás

Galéria