Napraforgó Egyesített Óvoda Napraforgó Tagóvoda 


 A Napraforgó Tagóvoda a Blaha Lujza térhez közel, a Népszínház utcából nyíló Tolnai Lajos utcában található. Az óvoda 1986-ban épült, három emeletes intézmény. Épületünkben, a harmadik emeleten működik a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda igazgatósága. Óvodánk 100 gyermek befogadására alkalmas négy csoportos intézmény. Jelenleg minden csoportba homogén életkorú gyerekek járnak. A csoportszobák a földszinten, és az első emeleten helyezkednek el (2-2). 

Tágasak, berendezésük esztétikus, mindig az adott életkornak megfelelően kialakítottak. Két-két gyermekcsoport használ közös öltözőt és mosdót.
 Szintén az első emeleten található a tagóvoda vezető és az óvodatitkár irodája. A második emeleten korszerűen felszerelt tornaterem biztosítja a gyermekek igényeinek megfelelő mozgásfejlesztést. Ezen a szinten találhatóak még azok a foglalkoztató szobák, melyekben fejlesztő pedagógus, óvodapszichológus, logopédus, és utazó gyógypedagógus látja el az érintett gyerekeket. A szobák alkalmasak fogadó órák megtartására is. Az óvoda helyiségeire jellemző a „gyerek-barát” környezet, a minden terület fejlesztésére kiterjedő játék és eszközállomány. Előtereink ízlésesen dekoráltak gyermekeink alkotásaival. Az óvodához két udvar tartozik, amiket forgó rendszerben két-két csoport használ egyidejűleg. A két udvar felújítására nemrég került sor, ezért a szabad levegőn is esztétikus környezetben mozoghatnak a gyerekeink. (műfű és gumitégla mindkét udvaron, ovi-foci pálya, biztonságos és sokfajta mozgáslehetőséget biztosító eszközök, mint a fészekhinta, mászókák, csúszda, libikóka stb.)

A gyermekek nevelését, oktatását szakképzett, gyermekszerető óvodapedagógusok végzik. Többen több évtizede dolgoznak óvodánkban, és vannak kevésbé régóta itt dolgozó kollégák is. Jó néhányan Budapest távolabbi pontjairól, más településekről járnak intézményünkbe dolgozni, bizonyítva ezzel Józsefváros, és a józsefvárosi gyerekek iránti szeretetüket. Munkájukat pedagógiai asszisztensek és dajkák segítik. Felnőtt közösségünk erőssége egymás munkájának kölcsönös megbecsülése, a szeretetteljes légkör, ami pozitívan hat a gyerekcsoportok életére is.

Tagóvodánk helyi sajátosságaiból adódó, egyéni sajátos arculata a Komplex Prevenciós Óvodai program adaptációjában jelenik meg. Ennek szellemében a mindennapi életünk legfontosabb tevékenységei a játék, a mozgás, és a játékba integrált egyéni fejlesztés. Differenciált bánásmódunk lehetőséget ad a tehetségek kibontakoztatására és az esélyegyenlőség megvalósítására. Fontosnak tartjuk a családdal az együttműködést, a jó kapcsolat folyamatos fenntartását. Szülői értekezletek fogadó órák, gyermekekkel eltöltött közös programok keretében valósítjuk meg az óvoda és család bizalmas, de nem bizalmaskodó partneri kapcsolatának elvét.

Óvodánkban az alapszolgáltatásokon túl sokszínű programot biztosítunk csoport és intézményi szinten egyaránt. Séták, kirándulások, ünnepségek, óvodán belüli, és óvodán kívüli kulturális programok tarkítják mindennapi életünket. Délutáni válaszható foglalkozásaink népszerűek. (Ovi-foci, TSMT okosító torna, balett.)
Külső partnereink (bölcsőde, iskola, pedagógiai szakszolgálat, gyermekjóléti szolgálat) bevonásával igyekszünk gyerekeink számára biztosítani a megfelelő fejlődésükhöz szükséges optimális segítséget, ellátást.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk iránt mindig nagyfokú az érdeklődés, és arra is, hogy iskolába járó régi óvodásainkról pozitív visszajelzéseket kapunk.

Törekszünk gyermekeink óvodánkban eltöltött éveit boldoggá, színessé és örömtelivé tenni.