Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

 Napraforgó székhelyóvoda

                   Lintnerné Nagy Eszter
                     Tagóvoda-vezető
A Józsefvárosi Óvodák székhelyóvodájának bemutatkozása

A Napraforgó székhelyóvoda a Blaha Lujza térhez közel, a Népszínház utcából nyíló Tolnai Lajos utcában található. Az óvoda 1986-ban épült, három emeletes intézmény. Épületünkben, a harmadik emeleten működik a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda igazgatósága. Óvodánk 100 gyermek befogadására alkalmas négy csoportos intézmény. Jelenleg minden csoportba homogén (azonos) életkorú gyerekek járnak.

A csoportszobák a földszinten, és az első emeleten helyezkednek el. (2-2) Tágasak, berendezésük esztétikus, mindig az adott életkornak megfelelően kialakítottak. Két-két gyermekcsoport használ közös öltözőt és mosdót. Szintén az első emeleten található a tagóvoda vezető és az óvodatitkár irodája. A második emeleten korszerűen felszerelt tornaterem biztosítja a gyermekek igényeinek megfelelő mozgásfejlesztést. Ezen a szinten találhatóak még azok a foglalkoztató szobák, melyekben fejlesztő pedagógus, óvodapszichológus, logopédus, és utazó gyógypedagógus látja el az érintett gyerekeket. A szobák alkalmasak fogadó órák megtartására. Itt található a só szoba is, amit előzetesen a szülőkkel történő konzultáció alapján használnak a gyerekek. Az óvoda helyiségeire jellemző a „gyerek-barát” környezet, a minden terület fejlesztésére kiterjedő játék és eszközállomány.  Előtereink ízlésesen dekoráltak gyermekeink alkotásaival.

Az óvodához két udvar tartozik, amiket forgó rendszerben két-két csoport használ egyidejűleg. A két udvar felújítására nemrég került sor, ezért a szabad levegőn is esztétikus környezetben mozoghatnak a gyerekeink. (műfű és gumitégla mindkét udvaron, ovi-foci pálya, biztonságos és sokfajta mozgáslehetőséget biztosító eszközök, mint a fészekhinta, mászókák, csúszda, libikóka stb.)

A gyermekek nevelését, oktatását szakképzett, gyermekszerető óvodapedagógusok végzik. Többen több évtizede dolgoznak óvodánkban, és vannak kevésbé régóta itt dolgozó kollégák is. Jó néhányan Budapest távolabbi pontjairól, más településekről járnak intézményünkbe dolgozni, bizonyítva ezzel Józsefváros, és a józsefvárosi gyerekek iránti szeretetüket. Munkájukat képzett pedagógiai asszisztensek és dajkák segítik. Felnőtt közösségünk erőssége egymás munkájának kölcsönös megbecsülése, a szeretetteljes légkör, ami pozitívan hat a gyerekcsoportok életére is.

Óvodapedagógusaink fontosnak tartják elméleti tudásuk folyamatos frissítését, illetve újabb és újabb ismeretek megszerzését, amit a mindennapi munkájukba beépítve hasznosítanak. Innovatív szemléletmódjuk lehetővé teszi számukra a továbbképzéseken, szakmai konferenciákon látottak kipróbálását, gyakorlati megtapasztalását.

Tagóvodánk helyi sajátosságaiból adódó, egyéni sajátos arculata a Komplex Prevenciós Óvodai program adaptációjában jelenik meg. Ennek szellemében a mindennapi életünk legfontosabb tevékenységei a játék, a mozgás, és a játékba integrált egyéni fejlesztés. A program egy preventív jellegű, az óvodába lépéstől az iskola kezdésig tartó, tervezett képességfejlesztési folyamat. Differenciált bánásmódunk lehetőséget ad a tehetségek kibontakoztatására és az esélyegyenlőség megvalósítására.

Fontosnak tartjuk a családdal az együttműködést, a jó kapcsolat folyamatos fenntartását. Szülői értekezletek, fogadó órák, gyermekekkel eltöltött közös programok keretében valósítjuk meg az óvoda és család bizalmas, de nem bizalmaskodó partneri kapcsolatának elvét.

Óvodánkban az alapszolgáltatásokon túl sokszínű programot biztosítunk csoport és intézményi szinten egyaránt. Ovis labdaprogram, Ovi-zsaru program, séták, kirándulások, ünnepségek, óvodán belüli, és óvodán kívüli kulturális programok tarkítják mindennapi életünket. Délutáni válaszható foglalkozásaink népszerűek. (Ovi-foci, TSMT okosító torna, balett.)

Külső partnereink (bölcsőde, iskola, pedagógiai szakszolgálat, gyermekjóléti szolgálat) bevonásával igyekszünk gyerekeink számára biztosítani a megfelelő fejlődésükhöz szükséges optimális segítséget, ellátást.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk iránt mindig nagyfokú az érdeklődés, és arra is, hogy iskolába járó régi óvodásainkról pozitív visszajelzéseket kapunk.
Törekszünk gyermekeink óvodánkban eltöltött éveit boldoggá, színessé és örömtelivé tenni.
Bemutatkoznak a leendő kiscsoportos óvó nénik (2021-2022-es tanévtől)

MACI CSOPORT (3-4 évesek) - Ildi néni 

Szlogenünk: „Jó, hogy itt vagy!”

 

Érzelmi nevelésünk alapja egymás tiszteletén, szeretetén, bizalmán alapul. Jellemző ránk, hogy az óvoda és a család kapcsolata magas színvonalú, bizalmas, nem bizalmaskodó. A hozzánk járó gyermekek mindig vidámak, jókedvűek, jó humorral rendelkeznek.  Pedagógiánk jellemzői a nagyfokú gyermekszeretet, a maximális figyelem a gyermekek igényeire, a következetesség és a gyengédség. Hagyománytisztelő, de modern pedagógiánk lényege, hogy ismerjük a mai generáció igényeit, ennek tükrében tervezzük a tevékenységeinket, a hozzájuk kapcsolódó anyagokat. Célunk, hogy a hozzánk járó csöppségek mielőbb biztonságban, szeretetben érezzék magukat.

Sok-sok vidámsággal, öleléssel, játékkal, zenés tornákkal, csodás mesékkel készülünk! A beszoktatási időszak kezdeti nehézségeit szeretettel, türelemmel, empátiával hidaljuk át. Pedagógiai hitvallásunk, szemléletünk bővebben a Maci csoport bemutatkozásában található.

 

A Katica csoportban állandó délelőttös műszakban dolgozó diplomás óvodapedagógus munkáját - aki egyúttal szakvizsgázott TSMT terapeuta is - képesített pedagógiai asszisztens segíti állandó délutános munkarendben.

A Katica csoportban három izgalmas évbe kezdtek bele ősszel a kiscsoportosok. Igyekszünk minden napra tartalmas tevékenységet és izgalmat biztosítani a gyerekeknek.

A csoportunk jelmondata: „A Katicaérzés felbecsülhetetlen.”

Mit is jelent ez? Egy fantasztikus kalandot, csodálatos és örömteli utazást, mely az óvodába lépéstől az iskola kezdésig tart. Hason fekvős, összekuckózós mesehallgatást a meselámpás fényénél, kreatív tevékenységeket, sok-sok technika megismerésével elkészült alkotásokat, dallal és tánccal hangos mindennapokat, mozgáson alapuló ismeretszerzést és sok-sok játékot a csoportszobában és kint az udvaron, valamint mókát és kacagást.

Csoportos életünk szerves része a mozgáson keresztül történő fejlesztés nap, mint nap. A csoportszobánkban található nagyon sok mozgásfejlesztő eszközzel bármikor akadálypálya építhető, és szabadon felállítható. A közös reggeli játék után tornázunk a csoportban. Hetente minimum kétszer a tornateremben vagyunk, ahol a TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning) elemeit felhasználva bontott csoportban foglalkozom a gyerekekkel.

A TSMT egy olyan egyedülálló módszer, amivel a gyerekek idegrendszere hatékonyan érlelhető, melynek következtében a képességeik igazán magas szintre fejleszthetők, vagy ha bármilyen problémával küzdenek, e hatékony fejlesztés végeztével felzárkózhatnak a tipikusan fejlődő társaikhoz. Tanulási, viselkedéses vagy mozgásos problémákkal küzdő gyerekek terápiáját valamint a tehetségek gondozását segíti.

Ha problémát észlelek, azonnal jelzem a szülőknek és kompetencia határaimon belül segítek megoldani. Több kis katica az én fejlesztésem hatására kezdett beszélni, vagy viselkedése rendeződött. Többen élsportolók lettek, de mindenki sikeresen vette az iskolába lépés akadályait.

Nagy hangsúlyt fektetünk a pozitív dolgokra, tulajdonságokra, és ezek megerősítésére. Nagy-nagy tapsot kap mindenki, aki valami önmagához képest óriási dolgot tesz, amikor segít, udvarias, ha elér olyat, amire eddig nem volt képes.

Kiemelt feladatomnak tekintem a legkisebbek nemzeti öntudatának erősítését, ezért is kezdtem el pár éve az „Így tedd rá!” programot. Nagyon szeretik a gyerekek, mert az eszközrendszere segítségével, ami rendelkezésünkre áll, könnyedén tanulják meg a néptáncot, vidám népi játékokat játszhatnak, népdalokat énekelhetnek és megismerkedhetnek különböző tájegységek népi kultúrájával is. Játék közben is előveszik a táncos eszközöket és kérik, hogy a népzenét kapcsoljam be nekik.

Azt gondolom, hogy a legfontosabb mégis a szabad játék. Nagyon sok eszközünk van, ezek segítségével mindig tartalmasan telnek a napjaink. Kreatív sarkunkban állandó az alkotás, festünk, gyurmázunk, ragasztunk, tépünk és rajzolunk.

Minden kis katicának saját fája van, amit az Ősszel ültetett és azóta együtt gondozzuk. A környezettudatos magatartás kialakítására is nagy hangsúlyt fektetünk, nem dobunk ki semmit, mindenből tudunk valamit létre hozni. Apró lépés ez az óvodásnak, de nagy lépés a világnak.

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyerek fejlődését. Család és óvoda kölcsönösen hatnak egymásra, melynek alapvető feltétele a kölcsönös tisztelet és bizalom. A szülőkkel való kapcsolattartás legalább olyan fontos része nevelői tevékenységünknek, mint a gyermekekkel végzett pedagógiai munka. Hiszen nemcsak a kisgyermek életében nagy változás az, amikor új környezetbe – óvodába kerül, hanem ugyanilyen nagymértékű a szülő életében is. A szoros együttműködés nagymértékben elősegíti, megkönnyíti pedagógiai munkánkat. Ezért tartjuk fontosnak, hogy jó viszonyt alakítsunk ki velük, így segítve az óvodás korú gyermekek fejlődését. Meggyőződésünk, hogy a családokkal való együttműködés egyik legjárhatóbb útja a hagyományőrzés. Közös kirándulásokra járunk, játszó és alkotó délutánokat tartunk, ünnepségeket rendezünk, Fogadó órákon és szülői értekezleten beszélgetünk egymással, megoldásokat keresünk az esetlegesen felmerülő problémákra.

A sok hasznos továbbképzésen (GMP, NILD, Sakkjátszótér, Vadaskert-autizmus, stb.) szerzett elméleti tudást igyekszem hasznosítani gyakorlati munkám során.

A Süni csoportban állandó délelőttös műszakban dolgozó diplomás óvodapedagógus munkáját képzett pedagógiai asszisztens segíti állandó délutános munkarendben.

Csoportunkban a mindennapos nevelés során elsősorban a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése a feladatunk, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek. A pedagógiai program alapelvének szellemében végezzük munkánkat. Célunknak tekintjük a boldog, derűs gyermekkor biztosítását, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását. Odafigyeléssel, segítségnyújtással minden gyermek érzelmi biztonságának, alapvető szabadságának megteremtésére törekszünk. Az óvodai élet során tiszteletben tartjuk a gyermeket megillető jogokat és ehhez egyenlő hozzáférést biztosítunk. Törekszünk arra, hogy a hátrányos helyzetből adódó esetleges lemaradásokat a gyermek egyéni tempójában, fejlettségi szintjének megfelelően csökkentsük. A gyermek érzelmi biztonsága akkor alakul ki, ha érzi, hogy védő, gondoskodó környezet veszi körül. A lelki egészség érdekében a közösségeken belül elősegítjük a bensőséges kapcsolatok kialakulását. Gyermekeink az óvodába lépés pillanatától kezdve életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően differenciált fejlesztést kapnak, hiszen képességeik, adottságai eltérőek. Az integrált ismeretfeldolgozás azoknak a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek kedvez, akik kevés ismeretekkel, élményekkel rendelkeznek. Csoportunkban a tehetséges gyermekek fejlesztésére a napi tevékenységekbe ágyazva, differenciált feladatadással kerül sor. A differenciált fejlesztés változatos formáinak megvalósításához részt vettem a „Differenciálás az óvodában – továbbképzés az óvodapedagógusok számára” című továbbképzésen is, az ott szerzett elméleti tudást gyakorlom a mindennapokban, a csoportban.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségnevelésre, a testi és lelki egészség óvására, az óvodásaink egészségtudatos szemléletének alakítására. Nevelésünkben dominálnak a környezettudatosságra, környezetvédelemre vonatkozó szokások és ismeretek. Szeretnénk, hogy gyermekeink megismerjék és megszeressék az őket körülvevő világot. Érdeklődők, fogékonyak legyenek a világra, tisztelettel forduljanak irányába. Törekszünk pozitív élményeken és a különböző játéktevékenységeken keresztül újrahasznosítást is erősíteni a gyermekek szemléletében. A zöld jeles napokra pedig különös hangsúlyt fordítunk. Mindezek sokszínű megvalósításához már több továbbképzésen is részt vettem, mint például „Élménypedagógia az erdőben”, valamint a „Környezettudatosságra nevelés hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba”.

Óvodai tevékenységekbe beépítettük és fenntartjuk a magyar népi hagyományokat. Kialakítjuk gyermekinkben a magyarságtudatot, a hazaszeretetre neveljük őket. A népzene iránti pozitív attitűdöt folyamatosan erősítjük a gyermekekben, mozgástevékenységgel egybekötve, a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően. Ennek sikeres megvalósításához elvégeztem az „Így tedd rá! – Népi játék, néptánc módszertan az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában” továbbképzést.

Mindezek mellett figyelembe vesszük azt is, hogy a gyermekek már egy modern világban nőnek fel, igénylik a digitális eszközök használatát. Pedagógiai szemléletemmel arra próbálom motiválni őket, hogy ezek milyen jó ismeretszerzési lehetőségeknek a forrása lehet. Próbáljuk megtartani az egyensúlyt a szélsőségek között. Mindezek megalapozásához részt vettem a „Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei az óvodás és kisiskolás korban”.

Örömmel tapasztaljuk, hogy gyermekeink nap, mint nap vidáman, várakozással érkeznek csoportunkba, szeretnek a Süni csoportba járni.

Csoportunkban próbálunk olyan szeretetteljes légkört, környezetet biztosítani, melyben a gyermekek szívesen megnyilatkoznak: beszélnek, mesélnek, kérdeznek, kifejtik véleményüket, kapcsolatokat kezdeményeznek, meghallgatják egymást, érzelmeiket, elképzeléseiket megfelelő formában fejezik ki. A beszélgető perceknek nevezett pillanatokban igyekszünk időt biztosítani, hogy a gyermekek elmondhassák egyéni élményeiket. Személyes példamutatással, a gyermekek számára érthetően, tagoltan, érzelmeket kifejezően, szókincsüket gazdagítva kommunikálunk. Nem csak a helyes kiejtésre, mondatfűzésre ügyelünk, hanem a tempóra, hangszínre, hangerőre, hanglejtésre. Célunk a gyermekek beszéd és kommunikáció iránti vágyának felkeltése és erősítése. A nyelvtanilag helyes, szép beszéd ezáltal fejlődik.   

A “Pozitív fegyelmezés” továbbképzésen megismert módszer fontos, értékes közösségi és életvezetési készségeket tanít, melyeket a mindennapokban is alkalmazunk. Mint a tisztelet, a másokkal való törődés, problémamegoldás, együttműködési készség, tolerancia, harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatok teremtése, önbizalom és szerepvállalás a családban, óvodában. Az „Én képes vagyok” érzések kialakításának alkalmazása segíti, hogy a gyermekek megismerjék önmagukat, mire képesek, és használják a problémamegoldó képességeket, mások érzéseinek figyelembevételével.

Az „Így tedd rá!” program népszerűsítése, a csoportunkban szakaszosan történik.  A foglalkozások során lehetőség nyílik megtanulni azokat a hagyományos népi játékokat, melyek segítségével fejleszthetjük a gyermekek mozgáskészségét, miközben észrevétlenül sajátítják el a magyar néptánc alapjait. A program sajátos eszközei ( dió, különböző színű tulipánok, babzsák - mi csak ezeket használjuk ) segítik a gyermekek zenei képességfejlesztését, a hozzájuk kapcsolódó feladatok fejlesztik a gyermekek memóriáját, szókincsét, szövegértését, mozgáskoordinációját, társas kapcsolatait, szabály tiszteletét.

Csoportunk mozgásfejlesztésében rendszeresen megvalósul a Mozgáskotta foglalkozás, de az eszközeit bármelyik óvodai tevékenység keretében kiegészítő elemként is nagyon jól fel tudjuk használni. Általa a mozgás és a sport a nevelés egészébe helyezve, a mindennapok meghatározó élményévé válik. A gyerekek hamar azonosulnak a színes eszközökkel, a kedves és jól ismert állatfigurákkal. Az óvodás korú gyerekek motiválására amúgy is nagyon sokszor hívjuk segítségül az állatokat, akár egy bábfigurával vagy bármilyen mozgásos tevékenység során, amikor az állatokat utánozva cselekszünk, vagy az állatok bőrébe bújva viselkedünk. A módszer tulajdonképpen egy komplex mozgás és személyiségfejlesztő program. A széleskörű játékos fejlesztési formák megteremtik annak lehetőségét, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson, ami további motivációs bázisul szolgál a gyerekek fejlesztésében. Azoknak a gyerekeknek is élvezetes és hasznos fejlesztési alternatívát kínál, akik a megszokott teljesítményközpontú mozgásoktatásban kevésbé jeleskednek, esetleg elfordulnak attól.

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka tevékenységek során egy korábbi, „Kézműves tevékenységek az óvodában” című továbbképzésen látott új technikákat, eljárásokat, kézműves termékek megismerését és felhasználását is alkalmazzuk a vizuális nevelés során. Több technikával ismertetjük meg a gyermekeket, melyeket felhasználunk ünnepi barkácsolásokhoz és ajándékkészítéshez. Igyekszünk az aktuális évszakoknak és ünnepeknek megfelelő ábrázolási ötleteket megvalósítani velük és ezekhez kapcsolódva díszítjük a közvetlen környezetünket is.

A csoportban az „Ovi zsaru program” is  helyet kap a rendőrséggel együttműködve, melyben a gyermekek a közlekedési szabályoktól a saját életük védelméig tanulhatnak játékos formában bábok segítségével, és arról, hogy a rendőr nem ellenség, hanem barát, segítő.

Gyermekeink örömmel érkeznek reggelente a Cica csoportba, és  élményekkel gazdagon térnek haza délutánonként.

Csoportunkban hangsúlyos a környezettel kapcsolatos ismeretek megismertetése cselekvéssel, megfigyeléssel. Szintén a mindennapok része a vizuális tevékenységek széleskörű technikáinak alkalmazása, a 3D-s megjelenítési lehetőségek kiaknázása. A tevékenységekhez minden eszközt biztosítunk, a gyermekek mindenhez hozzáférnek. Segítséget nyújtunk az új eszközök megismeréséhez, használatához, legyen az varrótű, vagy tapétaragasztó, akár akril festék. Dekorációink mindig szorosan kapcsolódnak tematikánkhoz, inspirálók, esztétikusak, 3D-s megjelenésűek.

Projekt terveinkben nem csak hagyományos témákat dolgozunk fel, hanem a gyermekeket érdeklő, foglalkoztató kérdéseket is. Ezek a kérdéskörök mind a közösségi érzést, összetartozást segítik elő, valamint érzékenyebbé teszik a csoportba járókat a nyitottságra, másokra odafigyelésre, érdeklődéssel tekintésre a nagyvilágban. (pl. dzsungel világa, távoli országok megismerése, vulkánok működése stb.)

Mozgásos tevékenységek mindennaposak nálunk, napi szinten erősítjük, segítjük gyermekeinket a nagymozgások terén, rendszeresen mozoghatnak a csoportszobában, az udvaron és a tornatermi foglakozásokon is. A gyakorlatsorokat minden esetben differenciálva, egyénre szabottan, igény szerinti segítségnyújtással végezhetik az óvodásaink. A csoportszobában is rendelkezésünkre állnak mozgásfejlesztő eszközök, melyeket önállóan használhatnak, saját maguk építhetnek, készíthetnek különböző pályákat. Mozgáskotta mozgásfejlesztő eszközünk a gyermekekhez közel álló szimbólumokkal kottaszerűen jeleníti meg a különféle mozgásformákat. Élvezetes játékok egymásra fűzésével fejlődnek képességeik.

A zenei nevelés során a népi, illetve hagyományőrző, magyarságtudatos anyag alapján, tematikusan haladunk. Ezeken keresztül sajátítják el a gyermekek a dalos körjátékok, a néptánc alapjait. A népi hagyományban fellelhető táncos elemek és gyermekjátékok megismertetése az „Így tedd rá!” módszertani továbbképzésen megismert és elsajátított ismeretek alapján valósulnak meg a mindennapokban, tovább színesítve a zenei anyag tárházát.

Az irodalom világát a családokkal együttműködve alapozzuk meg, a mesékre irányítva a figyelmet. Igyekszünk a mai irodalmi művekből is minél többet megismertetni mind a gyermekekkel, mind a szülőkkel, hiszen az olvasóvá nevelést alapozzuk meg együtt.

Informatikai eszközöket nagy sikerrel alkalmazunk csoportunkban.  Az ehhez szükséges tudást egy speciális tanfolyam „IKT eszközök alkalmazása óvodapedagógusként” elvégzésével tettük biztonságossá, hiszen ezeket az eszközöket nagy felelősséggel, tudatossággal lehet alkalmazni a csoportokban, számos kritériumnak kell megfelelni. Akár zenei, akár irodalmi frissítésként, akár mozgásos tevékenységhez. Az interkulturális nevelésben nagy segítséget nyújt, hiszen másképp nem tudjuk megmutatni a világ számos érdekességét. Gyermekeink szívesen fedeznek fel velünk ismeretlen tájakat, állatokat, növényeket, élettereket.

Közösségi életünkre az összetartozás, összetartás, egymás segítése és a maci összefogás jellemző. Tisztelettudó, előzékeny, udvarias és érdeklődő óvodásaink vannak, akikre büszkék vagyunk. A dicséretek, a megerősítés, a pozitívumok azonnali kiemelése pedagógiánk erőssége.

Fejlesztőpedagógusként segítője, támogatója, kiegészítője vagyok az óvodában történő pedagógiai munkának, hidat képezve a gyermek – pedagógus – szülő között. Feladatköröm kiterjed a megelőzésre és a tehetséggondozásra is, munkám során segítem a lassabban haladó gyerekeket és azokat is, akiknek fejlettsége, képessége túlmutat saját életkorán. Célom, hogy segítsem a gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlődését, és támaszt nyújtsak a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlődésében, korrekciós fejlesztéssel.

Mindezek érdekében az év elején (szeptember), és az év végén (május) minden 5-7 éves korú gyermeket egy azonos tesztsorral, úgynevezett Sindelar programmal felmérem. A program kiindulópontja a tanulási zavarok hátterében álló részképesség gyengeségek felismerése. A vizsgálóeljárás verbális és nem verbális feladatokból áll, felvétele egyéni helyzetben történik. A feladatok egy részénél azonnal követi a végrehajtás, más részénél betanítási helyzet előzi meg a gyermek válaszát. Az értékelés menete egyszerű és gyors, a fejlődési profil egy fa diagramon ábrázolható, mely a szülők számára is könnyen értelmezhető. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek megismerését minél több tervezett információ segítse, ezért a felmérést kiegészíti egy emberábrázoló rajzteszt, mozgásállapot felmérés, valamint a laterialitás (oldaliság) vizsgálata.

A gyermekeket heti két alkalommal részesítem fejlesztésben, a legtöbb esetben mikro csoportos formában (max.2-3 fő) de van, aki egyéni megsegítésben részesül. Elsődleges célom, hogy a gyerekek szívesen és örömmel járjanak hozzám. A foglalkozásokat játékos formában szervezem, több alkalommal mozgásfejlesztéssel egybekötve. A fejlesztő szobában, illetve a tornateremben zajlanak a foglalkozások. Munkám során elsősorban a felmérés eredményeit veszem alapul és azokat a területeket fejlesztem, ahol lemaradást tapasztalok, de igyekszem nem csupán a hibás funkciókat megcélozni, hanem a teljes képességrepertoárt fejleszteni. Minden esetben az alapokig megyek vissza, hiszen a legfontosabb szempont ügyelni az alapképességek-készségek optimális fejlődésére.

Ennek megvalósítására óvodánkban számos képesség és mozgásfejlesztő eszköz, illetve játék áll a gyerekek rendelkezésére. A különböző lehetőségekkel azt szeretném elérni, hogy örömmel és játékként sajátíthassák el és gyakorolhassák azokat a képességeket, melyek az iskolai tanuláshoz elengedhetetlenül szükségesek. Mindegyik képességterületre más és más játékot, és egyéb fejlesztő eszközt használok, ügyelve arra, hogy számos szempontból újszerűnek és korszerűnek legyenek mondhatóak. Az OKOSKOCKA FEJLESZTŐ KOCKAJÁTÉK család a fejlődés minden szintjére sokféle játékos feladathelyzetet biztosít. Az eszköz megbízható előrejelzést ad a tanulási zavar veszélyeztetettségének megállapítására, és azok okainak feltárására. Korszerű, mert átmenetet képez a feladatlapok és a manipulatív tevékenységet jelentő eszközök között. Biztosítja a fejlesztés alapelveit, a fokozatosságot, a játékosságot, a gyakorlást, valamint az időt az érésre.

A csoportban dolgozó kolléganőkkel napi szinten konzultálunk, megbeszéljük az esetleges problémákat, nehézségeket, valamint a gyermekek kiemelkedő teljesítményeit. A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését és fejlődését speciális szakemberek bevonásával, folyamatos segítségadás mellett tudjuk biztosítani. Az év elején és az év végén -igény szerint év közben is- fogadó órát tartok a szülőknek, melyen a gyermekek fejlődéséről kaphatnak tájékoztatást. Vallom, hogy a gyermek aktuális fejlettségét nem az életkora határozza meg hanem, hogy önmagához képest optimálisan fejlődjön.

A TSMT egy olyan egyedülálló módszer, amivel a gyerekek idegrendszere hatékonyan érlelhető, melynek következtében a képességeik igazán magas szintre fejleszthetők, vagy ha bármilyen problémával küzdenek, e hatékony fejlesztés végeztével felzárkóztathatnak a tipikusan fejlődő társaikhoz. Sérült idegrendszerű gyerekek az ép intellektusú, de tanulási, viselkedéses vagy mozgásos problémákkal küzdő gyerekek terápiáját valamint a tehetségek gondozását segíti a TSMT.

FONTOS TUDNI!

Az általános iskolai tanulmányok megkezdése a gyermekek 15–30%-ánál nem zavartalan. Veszélyeztetettnek számít minden ötödik életévét betöltött olyan nagycsoportos, illetve logopédiai óvodába járó gyermek, akinél felismerhető az alacsony szintű/hibás mozgáskoordináció, az éretlen egyensúlyérzék, a szinte leállíthatatlan „mozgáséhség”, a ceruzahasználat éretlensége vagy hárítása, a finommozgások ügyetlensége és a rövid ideig tartó, könnyen elterelhető figyelem. Gyakori a bizonytalan testséma mellett a térbeli tájékozódás és a lateralitás hiányos ismerete is.

TÜNETEK MELYRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI.

Nehezített beilleszkedési képesség

Nehezített szabályfelismerés

Nehezített szabályelfogadás

A szabálykövetés kiszámíthatatlansága

A leválások-kötődések dinamikájának eltérései

A segítségadás elutasítása

Feladathelyzetekből való kiszállás

A viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége /társas kapcsolatokban megmutatkozva/

Mentális retardáció

Autizmus spektrum zavar

Az egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képessége

Figyelemzavar

Dislexia, diskalkulia- veszélyeztetettség

Szorongás

Depresszó

Fóbiák

A mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés

Gyenge ritmusérzék

Az új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága

Diszpraxia, apraxia

A grafomotorika éretlensége

Akadályozott beszédfejlődés, beszédmotorika

Hiperaktivitás a mozgáskoordinációval kapcsolatos kontrollfunkciók gyengeségével együtt

Tik

17 éve, amikor végeztem a csoportos TSMT-t még nem is tudtam, hogy mennyire meghatározó lesz a további szakmai életem során, de teljes egésszé akkor állt össze, amikor megismerkedtem és el is végeztem az organikusan sérült gyerekek egyéni terápiáját is az egyéni TSMT –t.

Melyik szülő ne örülne annak, ha kiderülne, hogy gyermekének képességei hatékonyan fejleszthetők, vagy esetleg gyermeke átlagon felüli képességekkel rendelkezik? Azt gondolom, hogy ez mindenki számára fontos lehet. Mindenkinek vannak erősségeik és gyengeségeik, ezzel a módszerrel a gyengeség normál szintre hozható, az erősség pedig tovább fejleszthető. Szakmai sikereink azt mutatják, hogy a legtöbb gyermekkel elérhető ez a csoda. Mindenki iskolaérett lesz és sikeresen veszik az iskolai akadályokat.

17 éve ezzel a módszerrel, technikával dolgozom a csoportjaimban, amihez nagyon jól kapcsolódik a kognitív fejlesztés és így állt össze egy komplex nagyon hatékony rendszerré. Munkám során derült ki, hogy sokkal hatékonyabb, mint azt gondoltam volna. Ezzel a módszerrel dolgozok minden nap, és folyamatosan tapasztalom, hogy a gyerekeim sokkal jobb képességűek, mint kortársaik.

Szabó Beatrix

TSMT terapeuta

 
Büszkén mutatjuk meg A mi Postánk folyóirat januári számát, melynek 21. oldalán megjelent cikkében óvodásaink kapták a főszerepet. Decemberben adventi koszorút ajándékoztak a gyerekek a józsefvárosi 8-as posta dolgozóinak. A látogatás során sok élménnyel gazdagodtak az ovisok, bepillanthattak a posta izgalmas életébe, "kulisszatitkaiba". 

Galéria