Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Hírek, események

Pedagógus napi kitüntetések

Pedagógus napi kitüntetések

2021. 06.10-én átadták a pedagógusnapi elismeréseket a józsefvárosi önkormányzat épületében.Büszkék vagyunk arra, hogy dolgozóink közül többen kaptak kitüntetést! 

 

 

 

 

 

 

Józsefvárosi Gyermekekért kitüntetésben részesült:

Liszkóné Szabó Csilla fejlesztőpedagógus - Napsugár Tagóvoda

1623346285 mm_tanaridij_liszkone szabo csillaLiszkóné Szabó Csilla 1999 óta, 22 éve dolgozik a Napsugár Tagóvodában. Előtte szakmai gyakorlatát töltötte óvodánkban, s már ekkor megérintette a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődéséhez nyújtható támogatások szükségszerűsége. Ez határozta meg szakmai életútját is, mert pályájának második évében jelentkezett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fejlesztőpedagógus képzésére, majd Alapozó terápiát tanult. Elkötelezett, pontos, precíz pedagógiai munkája, folyamatos kutató, megoldáskereső beállítottsága a gyermekek fejlődésében is látványos eredményeket hozott, s ez további hatékony módszerek megismerésére és alkalmazására ösztönözte. Tenni akarása, a gyermekek elfogadása, tisztelete és szeretete észrevétlenül adott érzelmi alapot óvodásainak a belső motiváció felébredéséhez. Gyermekei megszületése után fejlesztőpedagógusként segítette a tőle megszokott lelkesedéssel és alapossággal a hozzánk érkező gyermekeket. Együttműködése az óvodapedagógusokkal és a fejlesztő szakemberekkel gyermekre szabott és napi szintű, ennek mentén koordinálja a gyermekek köré szerveződő szakmai teamek munkáját is.  Az óvodában megvalósuló szakmai fejlődésnek már fiatalon lelkes támogatójává, később egyik mozgatórugójává vált. Szakmai tapasztalatát szívesen és lelkiismeretesen osztja meg a jövő óvodapedagógusaival, pszichopedagógusaival. Igazi csapatjátékos, mind a kollégákkal, szülőkkel, mind pedig a gyermekekkel, pedagógusi mivolta belülről fakad. Elkötelezettsége, szemlélete, pontossága és szakmaisága példaértékű.

 

Ammerné Danco Melinda óvodai dajka - Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvoda 

1623346307 mm_tanaridij_ ammerne danco aniko

Az eltöltött 22 év szolgálati idő alatt megbízható, pontos, önmagával és másokkal szemben is magas mércét felállító kollégát ismerhettünk meg személyében. Dajkai munkáját az igényesség, gondosság, a szépre való törekvés, a csoportjában dolgozó óvodapedagógussal való konstruktivitás jellemzi. Mindig önzetlenül, hozzáértőn, őszintén, hitelesen és végtelen türelemmel segédkezik a gyermekek nevelésében, a kollégákkal való együttműködésben. Minden körülmények között magas szinten, nagy odafigyeléssel végzi a munkáját. A tisztaság, a rend, a szépség közvetítése fontos számára, ezt az értéket közvetíti a kollégák, a gyermekek, a szülők felé nap mint nap. Aktív, szorgalmas tagja a közösségnek. Az óvodában a jó, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör, és a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására törekszik.

 

 

 

 

 

 

Beck Judit óvodapedagógus - Várunk Rád Tagóvoda

1623346321 mm_tanaridij_ beck judit_

 

Beck Judit kiemelkedő szakmai hozzáértéssel, 30 éves rutinnal, jó kommunikációs készéggel, nem múló lendülettel végzi munkáját, elkötelezetten a gyermekek érdekében. Szakmai tapasztalatát a Csobánc utcai óvodában szerezte. Óvodapedagógusi beosztása mellett a gyermekvédelemben is kiemelt szerepet tölt be a mai napig. Szakmailag felkészült, nagy rutinnal rendelkező, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett, erős, stabil személyiség. Problémamegoldó-és szervezőkészsége kiemelkedő, jó menedzseri szemlélettel rendelkezik. Munkáját a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, a közösségért érzett felelősség, az egyéni bánásmód jellemzi. Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekek sorsát, rendszeres kapcsolatot ápol a gyermekvédelemmel. Szívügyének tekinti a gyerekek szocializációjának megkönnyítését, segítését. A családokat tiszteletben tartva működik együtt a szülőkkel. A konfliktusokat jól kezeli, empatikus, ugyanakkor rendkívül következetes, igazságérzete páratlan. Szakmai hozzáértése mellett elkötelezetten segíti a rá bízott mentoráltakat, akik sok értékes tapasztalattal gazdagodnak általa.

 

 

 

Bóni Szabina óvodai dajka - Pitypang Tagóvoda 

1623346343 mm_tanaridij_ boni szabina_

Szabina 1993 októberében kezdett dajkaként dolgozni Józsefvárosban, a Pitypang Óvodában. Józsefvároshoz való kötődése nemcsak a munkájából fakad, hanem itt is él a családjával. Az óvoda meghatározó tagja, munkája kiemelkedő, példaértékű. Az óvodai közösségünkért, a gyermekekért szívesen dolgozik, és vállal a munkakörén kívül is feladatokat. Az óvodában nagy szeretettel foglalkozik a gyermekekkel, segíti őket a mindennapokban. Szép hangjával, énekével elvarázsolja őket. Gyermekszeretete nagyfokú, kedvességét, figyelmességét a gyermekek ragaszkodással, szeretettel hálálják meg neki. Az óvodapedagógusok munkáját maximálisan segíti, minden munkatársára odafigyel. Kollegáit szívesen segíti, az új dolgozókat betanítja, a dajkák közösségét összefogja. Jó közösségi ember, szívesen vállal plusz feladatokat, mint például meseelőadásokban szerepeket, konyhai plusz feladatokat Munkáját kiemelkedően, példa értékűen végzi. Közösségünk elismert tagja. 

 

 

 

 

                                                                                        

1623346622 mm_tanaridij_ vasne dioszegi eniko

 

Polgármesteri Dicséret kitüntetésben részesül:

Vasné Diószegi Enikő – Napraforgó Egyesített Óvoda Igazgatóságán dolgozó munkaügyi ügyintéző

Enikő közel 20 éve dolgozik Józsefvárosban. A Napraforgó Egyesített Óvoda igazgatóságán 2015-től kiválóan látja el munkaügyi ügyintézőként feladatait. Egyedül kezeli bizalmi állásként a Magyar Államkincstár informatikai rendszerét használva a dolgozók be- és kiléptetését, a szabadságok, betegállományok pontos nyilvántartását, a nyugdíjazásokhoz kapcsolódó felmentések kiszámítását, és valamennyi felmerülő munkaügyi probléma hatékony kezelése is az ő szorgalmas és emberséges munkájának köszönhető. Munkaköri feladatait etikusan, precízen és kellő határozottsággal látja el. Minden tagóvodával úgy tart kapcsolatot, hogy az megfeleljen a jogszabályban elvárt szorgalmi útnak, de ugyanakkor emberséges és személyre szabott is legyen.

Örülünk, hogy legyőzte a covid-fertőzést, amelynek lábadozási időszakában is az volt a legfontosabb számára, hogy távollétét minél kevésbé érezzék meg kollégái, fogadta a telefonos megkereséseket, válaszolt a kérdésekre. Munkabírásával, megbízhatóságával, lelkiismeretes, körültekintő munkájával tiszteletet, megbecsülést vívott ki magának munkatársai körében. Személyiségére jellemző a segítőkészség, a tenni akarás, az együttműködésre törekvés.

Vissza