Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Józsefvárosi Óvodák Várunk Rád Tagóvodája

                        Sófi-Ősz Veronika
                         Tagóvoda-vezető
A Várunk Rád Tagóvoda 2 napon át tartó nyílt nap projekttel várta a leendő óvodásait. A Kiállításon az óvoda régi életét tekinthették meg az érdeklődők. 
Az udvaron zenés kézműves foglalkozások tették színessé a családi napot, ahol célbadobás és csillámtetoválás mellett egészséges finomságokat is kóstolhattak a gyerekek. A Kiállítás a beiratkozás hetében is megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
"A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az " (Tari Annamária)

A Várunk Rád Tagóvoda a Józsefvárosi Óvodák tagóvodája. Az óvoda férőhelyeinek száma 80 fő, jelenleg 4 csoport működik. Csoportszobáink világosak, tágasak az udvaron fedett szín biztosítja esős időszakban is a gyermekek levegőztetését, nyáron pedig az óvodai élet fő helyszíne.

Az egészséges életmódra nevelést , a prevenciót, és a mozgásfejlesztést kiemelten fontos feladatunknak tartjuk óvodánkban, így a mozgáskottát beépítjük a mindennapos mozgásba , melyben a mozgás-és a gondolkodás ötvözete jelenik meg. A képzelet, figyelem, emlékezet, mozgáskoordináció, egyensúlyérzék domináns szerepet kap. Előnye, hogy a gyermek saját csoportszobájában is alkalmazható, kis helyigényű. 
A TSMST szenzomotoros tréning elemeit a süni csoportos óvónéni beépíti a mozgásfejlesztésbe,mely az idegrendszert struktúrálják, fejlesztik.
Mozgásos elemeket sajátít el az "Így tedd rá..!" nevű projekt is, mely beépül a zenei nevelésbe és a mozgásba. Komplexitásának köszönhetően több kompetencia területet is fejleszt. Sajátos jelrendszere lévén segít az önkifejezésben és a fejlődésben. Rendelkezünk a dió és tulipán motívummal. A diók alkalmazásával elsajátíthatjuk a különböző “dobbantó” lépések sajátosságait, kombinációit, a tulipánnal pedig kreatív és szabad tánc alkotást tesz lehetővé.

Boldog Óvoda Program Pályázaton pozitív elbírálást nyertünk. A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás korosztály számára.

A pozitív fegyelmezést az adleri módszer alapján beépítjük a napi rutinba, mely empátián, egyéni bánásmódon és tiszteleten alapul. Szociális készségeket fejleszt, aminek pozitív, hosszútávú hatása látványos a magatartászavaros gyermeknél is .

A tervezésben a projekt módszert alkalmazzuk. Az évszakok feldolgozása és a jeles napok (Föld napja, Víz napja) témakörei is projektmódszerben valósulnak meg, melynek lényege, hogy az ismeretszerzés személyes, életszerű tapasztalaton alapul. Az adott témakört minden tapasztalati oldalról feldolgozzák, élményszerűvé tesszük.
A gyermekek egészségének védelmét sószobánk is biztosítja, mely főként a felsőlégúti betegségben (asztma, krupp) szenvedők számára különösen ajánlott. A terápiás szobát szülői beleegyezéssel, csoportbeosztással látogathatják a gyermekek. 

A tehetséggondozást a mindennapos tevékenységek során biztosítjuk. Heti rendszerességgel "ügyes kezek" kreatív barkácsműhely keretében ismerkedhetnek meg a gyerekek különböző technikákkal, illetve a klíma-és környezetvédelem fontosságát elsajátítva, újrahasznosítással is megismerkedhetnek a gyerekek. A jövőbeni terveinkben szerepel a "Dr.Bubó" elnevezésű műhely is, mely az állatokkal-állatvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeken át ismerteti meg a kicsiket az állatok és a természet szeretetével, védelmével. Kapcsolatban vagyunk az Állatmentőkkel, a Vadállat befogó szakemberrel, az Interaktív gazdiképzővel, valamint egy óvodapedagógusunk rendelkezik állatasszisztált terápiás végzettséggel. 

A Hogy Vagy Egyesület heti rendszerességgel meseterápiás foglalkozást tartanak a gyerekeknek.

A multikulturális nevelés rendszeresen jelen van óvodai életünkben, a Várunk Rád héten pedig a nemzeti összetartozást segítve különböző országok kultúráit mutatjuk be (Vietnám, Kína..) 

Óvodapedagógusaink szakképzettsége mellett számtalan kompetenciával rendelkeznek. Fejlesztőpedagógusunk a gyermekek képességfejlesztésében jártas szakember, aki az esetleges lemaradásokat kompenzálja, felzárkóztatja speciális segítő módszerekkel a gyermekeket. Az "Így tedd rá" tanfolyamot végző kolléga bevezeti a gyermekeket a zene különleges világába. A gyermeket körülöleli a  játék , a tánc, a dalok és a teljes kulturális sokszínűség. Az IKT eszköz használatban jártas pedagógusaink rutinosan igazodnak el az informatika és az online rendszer világába. A Gordon tréninget elsajátító, megoldás-és kommunikáció orientált bánásmódot előtérbe helyező pedagógusunk az egyéni bánásmód mellett a kommunikációra és empatikus konfliktuskezelésre fordít nagy hangsúlyt. Mentálhigiénikus-gyászfeldolgozás specialista tagóvoda-vezetőnk pedig a kollégák mentális egészségét is fejleszti, hogy mindig megújuló lendülettel végezzék hivatásukat , hogy méltán viselhessük a VÁRUNK RÁD nevet.
Leendő kiscsoportos óvónénik (Magdi néni, Sára néni) remek szakmai párost alkotnak. Magdi néni sok év tapasztalattal rendelkezik, nagy rutinnal és elfogadással kezeli a csoportjában előforduló konfliktusokat, alkalmazza az egyéni bánásmódot, kiemelten figyel a mozgásfejlesztésre, a finommotorika fejlesztésére, a barkácstevékenységekre, a matematikai -és környezetei tapasztalatok gazdagítására, nem utolsó sorban pedig rendkívül nagy állatbarát, kompetenciával is rendelkezik. Sára néni pedig főiskolán utolsó éves hallgató, így friss tudással, lendülettel és feltétel nélküli szeretettel várja az érkező kicsiket, hogy mondókával, verssel, énekkel, énekes játékokkal és különféle érdekes hangszerekkel ismertess meg a kicsiket.


Felújításaink közt szerepel a nyáron elvégzett kerítés bontási -és újrtaépítési munka az udvaron, így a gyerekek megújult, biztonságos udvaron tölthetik a játékidőt.
Pedagógiai alapelveink

gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, megerősítése, mely a szereteten és megbecsülésen alapul.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően törekszünk a gyermek személyiségének differenciált fejlesztésével képességeinek kibontakoztatására, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, esélyegyenlőség elvének biztosítására.

gyermek nevelése elsősorban a család joga, melyet óvodánk sajátos eszközeivel kiegészít. A családi és óvodai nevelés összehangolása érdekében partnerközpontú együttműködésre, nyitottságra törekszünk.

gyermeket különleges védelem illeti meg.

Az óvodás életkorban a gyermek alapvető tevékenysége, létformája a játék, ezért óvodai nevelésünkben is ez az alapvető tevékenységforma.

Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti-, és tárgyi környezet megismerése, környezettudatos magatartás megalapozására, klímavédelemre.

Másság elfogadása, a befogadó attitűd szintén elsődleges szempont.

Kiemelten fontos, hogy olyan környezet biztosításunk mely igazodik a gyermekek szükségleteihezéletkori és egyéni sajátosságaihoz, mindezt érzelmi biztonságot nyújtva, a másság elfogadásával.

az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtése,

a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkori sajátosságnak megfelelő alakítása,

gyermeki közösségben végezhető, sokoldalú, életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelő tevékenységek biztosítása, melyben segítjük a gyermeket a közösséghez való alkalmazkodásban, szociális kapcsolatai kialakításában,

életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő műveltségtartalmak közvetítése,

a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezet feltételeinek biztosítása,

az egészséges életmód alapjainak megteremtése.

AZ A CÉLUNK, ÉS EGYIK KIEMELT KÜLDETÉSÜNK, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, biztonságot nyújtó óvodai éveket biztosítsunk.

speciális mozgásfejlesztés,

tehetségfejlesztő műhely

egyéni – fejlesztő foglalkozások tartása,

logopédiai foglalkozások,

hittan,

élményszerző kirándulások szervezése,

iskolai tornatermek látogatása.

Gyümölcsnapok, látogatás az állatkertbe, színház előadások, előadók meghívása az óvodába.

Galéria