Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvoda 

"A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az " (Tari Annamária)

A Várunk Rád Tagóvoda a Napraforgó Egyesített Óvoda tagóvodája. Az óvoda férőhelyeinek száma 111 fő, jelenleg 4 csoport működik. Csoportszobák világosak, tágasak az udvaron fedett szín biztosítja esős időszakban is a gyermekek levegőztetését, nyáron pedig az óvodai élet fő helyszíne.
Pedagógiai alapelveink

gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, megerősítése, mely a szereteten és megbecsülésen alapul.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően törekszünk a gyermek személyiségének differenciált fejlesztésével képességeinek kibontakoztatására, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, esélyegyenlőség elvének biztosítására.

gyermek nevelése elsősorban a család joga, melyet óvodánk sajátos eszközeivel kiegészít. A családi és óvodai nevelés összehangolása érdekében partnerközpontú együttműködésre, nyitottságra törekszünk.

gyermeket különleges védelem illeti meg.

Az óvodás életkorban a gyermek alapvető tevékenysége, létformája a játék, ezért óvodai nevelésünkben is ez az alapvető tevékenységforma.

Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti-, és tárgyi környezet megismerése, környezettudatos magatartás megalapozására, klímavédelemre.

Másság elfogadása, a befogadó attitűd szintén elsődleges szempont.

Kiemelten fontos, hogy olyan környezet biztosításunk mely igazodik a gyermekek szükségleteihezéletkori és egyéni sajátosságaihoz, mindezt érzelmi biztonságot nyújtva, a másság elfogadásával.

Pedagógiai alapelveink megvalósítása érdekében a feladataink

az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtése,

a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkori sajátosságnak megfelelő alakítása,

gyermeki közösségben végezhető, sokoldalú, életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelő tevékenységek biztosítása, melyben segítjük a gyermeket a közösséghez való alkalmazkodásban, szociális kapcsolatai kialakításában,

életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő műveltségtartalmak közvetítése,

a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezet feltételeinek biztosítása,

az egészséges életmód alapjainak megteremtése.

AZ A CÉLUNK, ÉS EGYIK KIEMELT KÜLDETÉSÜNK, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, biztonságot nyújtó óvodai éveket biztosítsunk.

Alapszolgáltatásaink

speciális mozgásfejlesztés,

tehetségfejlesztő műhely

egyéni – fejlesztő foglalkozások tartása,

logopédiai foglalkozások,

hittan,

élményszerző kirándulások szervezése,

iskolai tornatermek látogatása.

Szülői támogatást igénylő programok

Gyümölcsnapok, látogatás az állatkertbe, színház előadások, előadók meghívása az óvodába.