Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvoda

Pedagógiai alapelveinket, módszereinket a Napraforgó Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának megvalósítása érdekében a Komplex prevenciós óvodai programból merítettük, mely minél korábban történő probléma felismerésre épül, lehetőséget adva a lehető legkorábbi életszakaszban történő képességfejlesztésre.  A fejlődést a mozgás-észlelés-gondolkodás-beszéd egységében, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, támasznyújtó környezetben valósítjuk meg. Kiemelt feladatunk a mozgásfejlesztés, melyben képzett terapeuták segítik munkánkat. Csoportjaink szervezésénél figyelünk, hogy közel azonos korú gyermekek kerüljenek egy csoportba.

Az óvónők személyre szabott nevelési tervet készítenek, ennek tükrében a gyermekek képességeit az egyéni sajátosságok figyelembevételével, differenciáltan fejlesztik. Fejlesztőpedagógusunk segítségével a hozzánk járó gyermekek az egyéni képességeikhez mérten, sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel és szeretettel készülődnek a jövőre, ismereteik bővítésére, a szociális kapcsolataik építésére, érték- és normarendszerük kialakítására, érzelmi életük stabilizálására.

Pedagógiai munkánk fontos része a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása, a tehetséges gyermekek kiemelkedő képességeinek kibontakoztatása.
Csoportszobák

Csoportszobáink tágasak, világosak, berendezéseik a gyermekek méretéhez igazodnak. Sokféle mozgásos, illetve fejlesztő játék, társasjáték áll a gyerekek rendelkezésére. Minden csoportban van babaszoba, babakonyha a kislányok nagy örömére, a kisfiúknak pedig autók, építőkockák, favasutak elégítik ki a játékos kedvét. Mozgásos játékainkat az egész nap folyamán önállóan is használhatják, így biztosítjuk számukra, hogy kielégíthessék folyamatos mozgásigényüket, és begyakorolhassák a tanult mozgásformákat. Szabad játék során bárki kedvére kézműveskedhet, festhet, gyurmázhat, ragaszthat vagy rajzolhat.

A szervezett tevékenységek alkalmával játékosan ismerkedhetnek a matematikával, környezetismerettel, meséket, verseket, énekeket, körjátékokat, mondókákat tanulhatnak nálunk a gyermekek. Minden nap biztosított a mozgásuk, olykor tornafoglalkozáson, olykor az udvaron.

Udvar

Ha az időjárás engedi, minden nap legalább 1 órát tölthetnek óvodásaink az udvaron, ahol óriási homokozó, zárt focipálya, rugós hinták, trambulin, mászókák és még sok eszköz teszi lehetővé a játékos mozgást. Rendelkezésükre áll továbbá koruknak megfelelő futóbicikli, roller, háromkerekű bicikli, kétkerekű bicikli. Télen több szánkó is biztosítja az örömteli szórakozást.

A rögzített játékok területén mindenhol gumitégla borítás biztosítja a gyermekek biztonságát. Meleg, napos idő esetén 2 óriási napernyő védi a homokozóban játszó gyerekeket, az udvar más részében hatalmas madárcseresznye fa teremt hangulatos, árnyas területet.

Óvó nénik

Óvó nénijeink mindegyike rendkívül elhivatott, gyermekszerető. Személyiségük és az általuk kínált programok sokszínűvé teszik a csoportjainkban folyó nevelői munkát. A gyermekek számára biztonságos, szeretetteljes légkört teremtenek, ahol a legkisebb problémára is mindig van megoldás. Figyelembe veszik a gyermek és családok eltérő hagyományait, a gyermekek egyéniségét. Olyan értéket igyekszenek megteremteni, melyben minden partnerünk (gyermek, szülő, óvó néni) magáénak érez, jól érzi magát.

Minden gyermekhez megtalálják azt a kulcsot, aminek hatására a gyermek „kinyílik” és innen építik föl az óvó néni-gyermek kapcsolatot. Nem csak a gyerekekkel vannak, hanem velük szimbiózisban élnek. Az egész nap folyamán, minden tevékenységben találnak lehetőség arra, hogy a gyermekeket fejlesszék, hol csoportosan, hol egyénileg.

Óvodánk tagja az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának, így nevelőmunkánk során kiemelt feladatnak tekintjük az egészséges életmód szokásainak és feltételeinek kialakítását.

Gyógypedagógusunk

Gyógypedagógusunk a sajátos nevelési igényű, valamit beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeket speciális fejlesztéssel támogatja. Egyénileg, vagy csoportosan emeli ki a gyerekeket a csoportból, így intenzív, és igényeiknek megfelelő fejlesztést kapnak a különleges bánásmódot igénylő gyerekek.

Mesecsoport

Fontosnak tartjuk, hiszen az érvényesülés kulcsa az értelmi intelligencia mellett egyre fokozottabban az érzelmi intelligenciára tevődik. A mesék segítségével fejlesztik, színesítik a gyerekek érzelmi életét, gazdagítják fantáziájukat, segítik erkölcsi fejlődésüket. Így próbálják megérttetni a gyerekekkel az érzelmeket, érzéseket, a bennük, vagy másokban kiváltott reakciókat, segítségükkel könnyebben feldolgozhatóak akár konfliktusok, vagy megélhetőek örömteli érzések.

Programok

Az egész év folyamán, változatos programokon vehetnek részt a gyermekek. Minden csoportnak van saját szervezésű programja, ilyenek például: piaclátogatás, múzeum látogatás, állatkert, fagyizás, játszótéri programok, tavaszi kirándulás, Füvészkert látogatás, különböző sportrendezvények. Ahogy nőnek a gyermekek, egyre több, színesebb program várja őket az óvodán kívül is.

Az óvoda szervezésében megvalósulnak ugróvárral, arcfestéssel összekötött rendezvények, színházlátogatások, élménynapok, kirándulások, melyekről a szülők folyamatosan tájékoztatást kapnak az aktualitásoknak megfelelően. Minden év végén megszervezésre kerül 3 napos Napsugár Napok című rendezvényünk, melynek több eseményén a szülőkkel közös tevékenységeket szervezünk.

Óvodánkban nagy népszerűségnek örvend az „Ovi-foci” program, melynek edzéseit heti 1 alkalommal szakképzett futball edzők tartják a gyerekeknek.